external studies Contact

הנחיית קבוצות בטבע, בשטח ובאתגר (ODT)

​התכנית לא תפתח בשנה"ל - תשע"ט
קהל היעד
 המתעניינים בהנחיית קבוצות, אנשי חינוך, הדרכה וטיפול, אנשי טבע ושטח.

ההתנסות בטבע יכולה לספק מנגנון לשינוי על ידי כך שהיא מאפשרת הקשר פיזי ייחודי שממנו  
הפרט, כחלק מקבוצה עובר דרך סידרה של אתגרים מנטליים וגופניים, בתנאים של חוסר וודאות ותחושה של סיכון, כשהוא נתון למשוב מצד המנחה ו/או חברי הקבוצה בנוסף לשיקוף העצמי שלו.

עקב כך, הפרט עשוי לחוות סט של ערכים, התנהגויות, עמדות וכו', שהם שונים מאלו שהוא החזיק לפני ההתנסות בטבע. מחקרים מוכחים כי התערבות זו היא בעלת תרומה גופנית, פסיכולוגית, חברתית וחינוכית. מתקיימת דרכה התפתחות ביוזמה ובעצמאות, מושג שיפור בשיתוף פעולה ועלייה בביטחון עצמי ובהערכה העצמית מן האמור ברור כי מנחה התהליך נדרש לשלב בין מיומנויות של הנחיית קבוצות לבין מיומנויות ODT ופעילויות בטבע, שמשמשות כאמצעי לקיומו של התהליך הייחודי.

תוכנית ההכשרה מושתתת על הקניית מיומנויות אלו, הדורשות ידע וכישורים בין תחומיים. תכני התוכנית לקוחים מעולמות התוכן של Adventure Therapy, Adventure Based Practice ו-Outdoor Facilitator, פסיכולוגיה, טבע-תרפיה ואקופסיכולוגיה.

הנחיית קבוצות בטבע - ODT
הרשמה מקוונת תשפ"א
Footer Mobile