external studies Contact

עריכה לשונית: "הלכה למעשה" – לימודי תעודה

​ההרשמה נסגרה
קוד התוכנית: 30900
רכזת התוכנית: אילנה דהן
קורס שנתי, 168 שעות אקדמיות

אודות התוכנית
התוכנית לעריכה לשונית מכשירה עורכים בתחומים של עריכה אקדמית, עריכה עריכת טקסטים ספרותיים ועריכת תרגום. התוכנית ייחודית ומקיפה, ומעניקה ללומדים הכשרה אקדמית ומעשית המותאמת לשוק העבודה המתעדכן. בנוסף, התוכנית מציעה הכשרה בתחומים ייחודיים, כגון: עריכה ספרותית, קריינות הכוללת עריכת פרוזה, עריכת ביוגרפיות וסיפורי חיים. במסגרת ההכשרה יוענקו ללומדים כלים בתחומי הלשון העברית, הסגנון, מאפייני סוגות של כתיבה ספרותית, כתיבה עיתונאית וכתיבה מדעית, וכן ידע בנורמות של השפה העברית בת-ימינו.
בסיום התכנית ניתן למצוא תעסוקה במסגרות שונות, כגון: עריכת עיתונים, עריכה של תכנים שיווקיים במדיה הדיגיטלית, עריכת כתוביות ותמלול, עריכת מאמרים וספרים, קריינות וכן עבודות פרטיות בעריכת מאמרים אקדמיים, עבודות תזה ועבודות דוקטורט.
כל המרצים בתכנית הינם אנשי מקצוע,  המשלבים ידע אקדמי עם ניסיון מעשי עשיר בכתיבה, עריכה לשונית ותרגום.

מטרות התוכנית
 • הענקת ידע מעמיק בלשון עברית, סגנון, כתיבה ספרותית, עריכת תרגום וקריינות, כתיבה אקדמית ועריכת תרגום
 • פיתוח מיומנויות בשלושה תחומים עיקריים: עריכה ספרותית, עריכה עיתונאית ועריכה אקדמית
 • הכשרת עורכים לשוניים המתמחים בז'אנרים שונים, לעבודה בהוצאות ספרים, עיתונים, כתבי עת, משרדי פרסום וגופי תרגום, או כעורכים לשוניים עצמאיים
 • היכרות עם שוק העבודה בתחום העריכה הלשונית, תוך התאמה לאמצעים הטכנולוגיים של המאה ה-21  ולמסגרות הקיימות בו כיום

מרצים
 • אילנה דהן - עריכה עיתונאית, סדנת עריכה לשונית
 • ד"ר עירית זאבי - עריכה אקדמית, העברית בת-זמננו, עריכה עיתונאית
 • ד"ר ברק אוירבך - הדקדוק הנורמטיבי, עריכה טכנית, עריכה מדעית, סדנת עריכה
 • מיכל נצר - עריכה ספרותית וקריינות

נושאי הלימוד
שיעורים
 • סוגי טקסטים בעברית בת זמננו וניתוחם. פרונטלי*. סימסטר א׳.
 • העברית הנורמטיבית בת-זמננו. פרונטלי*. סימסטר ב׳.
סדנאות
 • עריכה אקדמית. פרונטלי*. סימסטר א׳.
 • עריכת תרגום. פרונטלי*. סימסטר א׳.
 • סדנת עריכה לשונית. מקוון סינכרוני. סימסטר א׳.
 • קריינות. פרונטלי*. סימסטר ב׳.
 • שימושי מחשב בעריכה. מקוון א-סינכרוני. סימסטר ב׳.
 • עריכת טקסטים ספרותיים. מקוון סינכרוני. סימסטר ב׳.
*בתקופת הקורונה השיעורים הפרונטליים ייערכו באופן מקוון בזום (סינכרוני).

תנאי הקבלה
 • תואר ראשון ומעלה*
 • שליטה בלשון עברית וכושר כתיבה
 • ראיון אישי
*יתקיים שיקול דעת במקרים חריגים

היקף ומשך הלימודים
התוכנית תיפתח ב-15/11
שנת לימודים אחת, בהיקף של 168 שעות אקדמיות
הלימודים יתקיימו בימי א', בשעות 20:00-14:00

שכר הלימוד
לקבלת מידע לגבי שכר הלימוד יש לפנות למרכז המידע וההרשמה, טל': 04-9539669
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה   

חובות הסטודנט
 • נוכחות של 80%
 • הכנת עבודות/תרגילים
 • כתיבת עבודה או מבחן סיום

תעודה
למסיימי התוכנית בהצלחה תוענק תעודה המעידה על סיום לימודי עריכה לשונית מטעם מכללת אורנים
*פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים

מסלול אישי באחריות הסטודנט
על עובד ההוראה להגיש בקשה למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו, 45 יום מראש, ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס


​כ​נס: עברית שפה יפה

Footer Mobile