טופס נייח

עריכת לשון – הלכה למעשה

ההרשמה הסתיימה - בהצלחה לסטודנטים
​​​​
חדש! כתיבת תוכן שיווקי!
​​​​​​​​​​​​
קוד התוכנית: 30910
רכזת התוכנית: ד"ר עירית זאבי
קורס שנתי, 182 שעות אקדמיות

תיאור התוכנית
העברית בת־זמננו מתאפיינת בהשפעה של השפה המדוברת על השפה הכתובה ובטשטוש הגבולות ביניהן; שילוב זה מתבטא בעיקר בתקשורת הדיגיטלית וברשתות החברתיות. עם זאת, כתיבת טקסט תקני ועריכתו מחייבות ידע ושליטה בנורמות ובתקנים של השפה העברית.
התוכנית לעריכת לשון במכללת אורנים מציגה ללומדים בה עקרונות מרכזיים ומעשיים בעריכת לשון. היא כוללת חשיפה לכללי התקינות של העברית לפי ההחלטות של האקדמיה ללשון העברית וברוח המקורות. התוכנית מתמקדת בכללי הכתיב חסר הניקוד, בכללי התעתיק, בסוגיות בדקדוק, בכללי הפיסוק ובדיבור תקין בציבור. נוסף על כך, הלומדים ייחשפו להיבטים של ניסוח בהיר ולכיד המתאים לנסיבות השיח ולקהל היעד. עוד מציעה התוכנית עקרונות לעריכת סוגים שונים של טקסטים ולעיצובם, להכרת מבנים עבריים חלופיים למבנים לועזיים שאינם הולמים את רוח העברית, וכן שימוש במחשב לצורכי עריכה של טקסטים.
בוגרי התוכנית יוכלו לעסוק בעריכת טקסטים למטרות מגוונות, כגון עריכת תוכן באתרי אינטרנט, עריכת עבודות אקדמיות, מסמכים רשמיים ונאומים.

מטרות התוכנית
 • להקנות יסודות בדקדוק השפה העברית: ניקוד, מורפולוגיה ותחביר
 • ללמד את כללי העברית התקנית: כללי הכתיב המלא, כללי התעתיק וכללי הפיסוק
 • להעניק כלים לקריאה תקנית ולדיבור בציבור
 • להעניק כלים  לניסוח תקני, בהיר ולכיד
•    להכשיר לעריכה מקיפה של טקסטים מסוגים שונים: טקסט אקדמי, מאמרים, טקסט ספרותי, טקסט מתורגם, טקסט פרסומי וטקסט שיווקי
 • להקנות כלים לשימוש במחשב לצורכי עריכה ותרגול מעשי

קורסים

סמסטר א'
 • סוגיות  בדקדוק: ניקוד ומורפולוגיה – ד"ר עירית זאבי
 • תקנים ונורמות בעברית בת־זמננו –ד"ר הלה אתקין
 • כללי הכתיב המלא וכללי התעתיק – ד"ר עירית זאבי
 • סוגיות בתחביר פונקציונלי וכללי הפיסוק – מיכל נצר
 • שימוש בכלים דיגיטליים  לעריכת לשון – רותי בשרי
סמסטר ב'
 • טקסט אקדמי ועריכתו – ד"ר עירית זאבי
 • היבטים לשוניים־סגנוניים בסוגים שונים של טקסטים – מיכל נצר
 • כתיבת תוכן שיווקי ועריכתו – ד"ר שגיא אלבז
 • קריאה תקנית ודיבור בציבור – ד"ר עירית זאבי
 • פרויקט גמר: סדנה מסכמת בעריכת לשון – רותי בשרי

מרצים
 • ד"ר עירית זאבי
 • ד"ר הלה אתקין
 • ד"ר שגיא אלבז
 • רותי בשרי
 • מיכל נצר

חובות הסטודנטים
 • נוכחות ב־80% מן השיעורים לפחות
 • עמידה במטלות הקורסים
 • הגשת עבודת גמר

תנאי קבלה
 • תואר ראשון (לפחות) ממוסד אקדמי מוכר
 • שליטה בעברית ברמה של שפת אם
 • ריאיון קבלה

תעודה
מסיימי התוכנית יקבלו תעודה על סיום הלימודים בתוכנית "עריכת לשון – הלכה למעשה".

מידע כללי
 • משך הלימודים: שנה אחת (182 שעות אקדמיות)
 • הלימודים יתקיימו בימי שני בשעות    14.00–20.00   
 • הקורסים בתוכנית יהיו מקוונים למעט מפגש הפתיחה ומפגש הסיום.  

שכר הלימוד
לקבלת מידע יש לפנות למרכז המידע   04-9539669  שלוחה 1

מסלול אישי באחריות הסטודנט
על עובד ההוראה להגיש בקשה ללמוד בתוכנית למפקח על הפיתוח המקצועי שבמחוז עבודתו
 45 יום מראש, ולצרף סילבוס מפורט שיכלול את הנושאים  הנלמדים, את תאריכי השיעורים ואת שעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות ואת התרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

*פתיחת התוכנית כפופה למספר הנרשמים.
**ייתכנו שינויים

Footer Mobile