טופס נייח

עריכת לשון – הלכה למעשה


לימודי תעודה מקוונים בדגש מעשי












קוד התוכנית: 30910
ראשת התוכנית: ד"ר עירית זאבי
קורס שנתי, 182 שעות אקדמיות

תיאור התוכנית
העברית בת־זמננו מתאפיינת בהשפעה של השפה המדוברת על השפה הכתובה ובטשטוש הגבולות ביניהן, בעיקר ברשתות החברתיות. הכתיבה נפרסת על פני רצף הנע בין שיח אינטימי בין־אישי  לבין שיח בנסיבות רשמיות. נדרשת אפוא שליטה בנורמות ובתקנים של השפה העברית ויכולת להתאים את  הטקסט לנסיבות השיח ולקהל היעד. 
התוכנית לעריכת לשון במכללת אורנים מקנה  ללומדים עקרונות מעשיים לעריכת טקסטים. היא כוללת חשיפה לכללי התקינות של העברית לפי ההחלטות של האקדמיה ללשון העברית. הלומדים בתוכנית ייחשפו לסוגיות, כגון כללי הכתיב חסר הניקוד, כללי התעתיק, מבנה המילים בעברית, מבנה המשפט וכללי הפיסוק, יסודות בניקוד קריאה בציבור ודיבור תקין. עוד מציעה התוכנית עקרונות לעריכת סוגים שונים של טקסטים, כגון טקטסט אקדמי, טקסט עיתונאי לסוגיו, טקסט ספרותי, טקסט שיווקי. הלומדים יכירו היבטים של ניסוח בהיר ולכיד המתאים לנסיבות השיח ולקהל היעד, מבנים עבריים חלופיים למבנים לועזיים שאינם הולמים את רוח העברית ועוד. 
בוגרי התוכנית יוכלו לעסוק בעריכת טקסטים למטרות מגוונות: עבודות אקדמיות, מסמכים רשמיים, יצירות ספרות,  תוכן באתרי אינטרנט ונאומים. 

מטרות התוכנית
 • להקנות יסודות בדקדוק השפה העברית: ניקוד, מורפולוגיה ותחביר
 • ללמד את כללי העברית התקנית: כללי הכתיב המלא, כללי התעתיק וכללי הפיסוק
 • להעניק כלים לקריאה תקנית ולדיבור בציבור
 • להעניק כלים  לניסוח תקני, בהיר ולכיד
 • להכשיר לעריכה מקיפה של טקסטים מסוגים שונים: טקסט אקדמי, מאמרים, טקסט ספרותי, טקסט מתורגם, טקסט  שיווקי

תנאי קבלה 
 • ​תואר ראשון (לפחות) ממוסד אקדמי מוכר
 • שליטה בעברית ברמה של שפת אם
 • ​ריאיון קבלה

מועד הלימודים
 • משך הלימודים: שנה אחת (182  שעות אקדמיות)
 • הלימודים יתקיימו בימי שני בשעות    14.00–20.00, שלושה עשר מפגשים בכל סמסטר.     
 • ​הקורסים בתוכנית יהיו מקוונים. 

נושאי הלימוד
סמסטר א'
 • תורת הצורות של  העברית החדשה: 26 שעות אקדמיות,  2 שש"ס (ד"ר עירית זאבי)
 • תקנים ונורמות בעברית בת־זמננו: 26 שעות אקדמיות,  2 שש"ס (ד"ר הלה אתקין)
 • סוגיות בתחביר פונקציונלי וכללי הפיסוק: 13  שעות אקדמיות,  1 שש"ס (ד"ר הלה אתקין)
 • כללי הכתיב המלא וכללי התעתיק: 13 שעות אקדמיות,  1 שש"ס (ד"ר עירית זאבי)
 • יסודות בניקוד וקריאה תקנית: 13 שעות אקדמיות,  1 שש"ס (ד"ר עירית זאבי) 

סמסטר ב'
 • טקסט אקדמי ועריכתו:  26  שעות אקדמיות,  2 שש"ס (ד"ר עירית זאבי)
 • היבטים לשוניים־סגנוניים בסוגים שונים של טקסטים:  26 שעות אקדמיות,  2 שש"ס (ד"ר רוביק רוזנטל)
 • סוגיות יסוד בעריכת טקסט ספרותי: :  26 שעות אקדמיות,  2 שש"ס (ד"ר יחיל צבן)
 • כתיבת תוכן שיווקי ועריכתו: 7 שעות אקדמיות  (רינת הלוי – מומחית בתחומה) 
 • ​פרויקט גמר: סדנה מסכמת בעריכת לשון: 6 שעות אקדמיות (ד"ר הלה אתקין)

חובות הסטודנטים 
 • נוכחות ב־80% מן השיעורים לפחות
 • עמידה במטלות הקורסים 
 • ​הגשת עבודת גמר 

שכר הלימוד
לקבלת המידע יש לפנות למרכז ההרשמה 3678* או לטלפון מס' 04-9539669 ,שלוחה 1
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה

מרצים
 • ד"ר עירית זאבי
 • ד"ר הלה אתקין
 • ד"ר רוביק רוזנטל
 • ד"ר יחיל צבן
 • ​רינת הלוי

תעודה
מסיימי התוכנית יקבלו תעודה על סיום הלימודים בתוכנית "עריכת לשון – הלכה למעשה".

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.


פתיחת התוכנית כפופה למספר הנרשמים.
ייתכנו שינויים 
 
ט.ל.ח


Footer Mobile