טופס נייח

עריכת לשון – הלכה למעשה

​​​​
חדש! כתיבת תוכן שיווקי!
​​​​​​​​​​​​
קוד התוכנית: 30910
רכזת התוכנית: ד"ר עירית זאבי
קורס שנתי, 182 שעות אקדמיות

*תיאור התוכנית
העברית בת־זמננו מתאפיינת בהשפעה של השפה המדוברת על השפה הכתובה ובטשטוש הגבולות ביניהן; הטשטוש מתבטא בעיקר בתקשורת הדיגיטלית וברשתות החברתיות. להבדיל מכתיבת זו טקסט הנוגע  לנסיבות רשמיות ועריכתו מחייב ידע ושליטה בנורמות ובתקנים של השפה העברית.
התוכנית לעריכת לשון במכללת אורנים מציגה ללומדים בה עקרונות מרכזיים ומעשיים בעריכת לשון. היא כוללת חשיפה לכללי התקינות של העברית לפי ההחלטות של האקדמיה ללשון העברית וברוח המקורות, מתמקדת בכללי הכתיב חסר הניקוד, בכללי התעתיק, בסוגיות בדקדוק, בכללי הפיסוק ובדיבור תקין בציבור. נוסף על כך, הלומדים ייחשפו להיבטים של ניסוח בהיר ולכיד המתאים לנסיבות השיח ולקהל היעד. עוד מציעה התוכנית עקרונות לעריכת סוגים שונים של טקסטים ולעיצובם, להכרת מבנים עבריים חלופיים למבנים לועזיים שאינם הולמים את רוח העברית, קריאה תקנית וכן שימוש במחשב לצורכי עריכה של טקסטים. 
בוגרי התוכנית יוכלו לעסוק בעריכת טקסטים למטרות מגוונות, כגון עריכת תוכן באתרי אינטרנט, עריכת עבודות אקדמיות, מסמכים רשמיים ונאומים. 

מטרות התוכנית
 • להקנות יסודות בדקדוק השפה העברית: ניקוד, מורפולוגיה ותחביר
 • ללמד את כללי העברית התקנית: כללי הכתיב המלא, כללי התעתיק וכללי הפיסוק
 • להעניק כלים לקריאה תקנית ולדיבור בציבור
 • להעניק כלים  לניסוח תקני, בהיר ולכיד
 • להכשיר לעריכה מקיפה של טקסטים מסוגים שונים: טקסט אקדמי, מאמרים, טקסט ספרותי, טקסט מתורגם, טקסט פרסומי וטקסט שיווקי
 • להקנות כלים לשימוש במחשב לצורכי עריכה ותרגול מעשי

תנאי קבלה 
 • תואר ראשון (לפחות) ממוסד אקדמי מוכר
 • שליטה בעברית ברמה של שפת אם
 • ריאיון קבלה

חובות הסטודנטים 
 • נוכחות ב־80% מן השיעורים לפחות
 • עמידה במטלות הקורסים 
 • הגשת עבודת גמר 

מועד הלימודים
משך הלימודים: שנה אחת (182  שעות אקדמיות)
הלימודים יתקיימו בימי שני בשעות:  14.00–20.00, שלושה עשר מפגשים בכל סמסטר.     
הקורסים בתוכנית יהיו מקוונים. 

קורסים
סמסטר א'
 • תורת הצורות של  העברית החדשה – 26 שעות אקדמיות,  2 שש"ס (ד"ר עירית זאבי)
 • תקנים ונורמות בעברית בת־זמננו – 26 שעות אקדמיות,  2 שש"ס (ד"ר הלה אתקין)
 • כללי הכתיב המלא וכללי התעתיק –  13 שעות אקדמיות,  1 שש"ס (ד"ר עירית זאבי)
 • סוגיות בתחביר פונקציונלי וכללי הפיסוק  – 13  שעות אקדמיות,  1 שש"ס (ד"ר הלה אתקין)
 • שימוש בכלים דיגיטליים  לעריכת לשון – 13 שעות אקדמיות,  1 שש"ס (רותי בשרי)  

סמסטר ב'
 • טקסט אקדמי ועריכתו – 26  שעות אקדמיות,  2 שש"ס (ד"ר עירית זאבי)
 • היבטים לשוניים־סגנוניים בסוגים שונים של טקסטים –  26 שעות אקדמיות,  2 שש"ס (ד"ר רוביק רוזנטל)
 • כתיבת תוכן שיווקי ועריכתו – 13 שעות אקדמיות,  1 שש"ס (ד"ר שגיא אלבז) 
 • קריאה תקנית ודיבור בציבור – 13  שעות אקדמיות,  1 שש"ס (ד"ר עירית זאבי) 
פרויקט גמר: סדנה מסכמת בעריכת לשון –13 שעות אקדמיות,  1 שש"ס (רותי בשרי)

מרצים
 • ד"ר עירית זאבי
 • ד"ר הלה אתקין
 • ד"ר רוביק רוזנטל
 • ד"ר שגיא אלבז
 • רותי בשרי

תעודה
מסיימי התוכנית יקבלו תעודה על סיום הלימודים בתוכנית "עריכת לשון – הלכה למעשה".

פתיחת התוכנית כפופה למספר הנרשמים.
*ייתכנו שינויים 
 
ט.ל.ח


Footer Mobile