השתלמויות - לצוות מוביל שפה

השתלמות צוות מוביל שפה בנוף הגליל

מטרת ההשתלמות היא להקנות ידע מקצועי עדכני ולפתח מודעות חדשה לאוריינות דרך כבוד בין תרבותי ובין שפתי ע"י הקהילה העוטפת את הילד.

ראציונל ההשתלמות מתבסס על ההנחה כי הרשות מהווה סוכן חיברות ושינוי משמעותי . למדיניות הגלויה, הסמויה, לעמדות ולידע הנרכש השפעה ניכרת על מערכות החינוך בכלל ועל ההתייחסות הספציפית לרב לשוניות ורב תרבותיות.

ההשתלמות תתקיים בנוף הגליל ימי ראשון בשבוע לרוב בין השעות 17:30-16:00
חלק מהמפגשים יועברו באופן פרונטלי וחלקם יועברו באופן מקוון.
(פרטים מדויקים ימסרו בהמשך)

​מפגש​תאריך​נושא​מרצה​אופן הלימדה
​1​23.5.21​ילד דו-לשוני – מיהו?​פרופ' מילה שוורץ​פרונטלי
​2​30.5.21​גורמי השפעה על התפתחות ילדים דו-לשונים בגיל הרך​​פרופ' מילה שוורץ​מקוון
​3​20.6.21​מדיניות לשונית של משפחות רב-לשוניות (משפחות עולים)​​​פרופ' מילה שוורץ​מקוון
​5+4​4.7.21
13:00-10:00
​עקרונות מנחים בחינוך בגיל הרך: פרספקטיבה רב-לשונית רב-תרבותית​​​​פרופ' מילה שוורץ​​פרונטלי
​611.7.21
​שיתוף פעולה בין משפחה לבין צוות חינוכי בגן​​​​​פרופ' מילה שוורץ​פרונטלי/מקוון
(נודיע בהמשך)
​8+7​25.7.21
13:30-10:00
​אסטרטגיות הוראת השפה העברית כשפה שנייה בגיל הרך​​​​​​פרופ' מילה שוורץ​פרונטלי - כיתה
201, ספריית
מכללת אורנים
​10+9​8.8.21
13:30-9:00
​רכישת אוצר מילים ודקדוק
בשפה עברית כשפה שנייה
בקרב ילדי עולים - התפתחות
קשיי שפה והפרעות שפה
ספציפיות בקרב ילדים
דו-לשונים : כיצד אפשר לסייע
לילדים בגן?
​ד"ר נטליה
מאיר
​פרונטלי
​11​12.9.21​פרויקט "עיר מדברת שפות"​​​​​​​פרופ' מילה שוורץ​מקוון
​12​3.10.21​דיון מסכם​​​​​​​​פרופ' מילה שוורץ​פרונטלי – כיתה
201 , ספריית
מכללת אורנים

עיר שפות - מרכז קמה באורנים
Footer Mobile