נוף הגליל ומכללת אורנים: "עיר מדברת שפות"

נוף הגליל ומכללת אורנים: "עיר מדברת שפות"
המיזם הוא פרי של שיתוף פעולה בין עיריית נוף הגליל, משרד החינוך, קרן רש"י ומכללת אורנים

נוף הגליל היא עיר בה ריבוי של תרבויות וריבוי של שפות. זהו אוצר! עם זאת, קיימות סוגיות רבות באשר לשימור אוצר זה לצד רכישת העברית. מיזם עיר מדברת שפות, מיועד להטמעת ידע, פרקטיקות ותפיסות אשר יאפשרו הן את שימור תרבות ושפת הבית לצד רכישת העברית. המיזם בנוי בראיה אקולוגית הכוללת את הצוותים החינוכיים, צוותי רווחה, הורים ושירותים קהילתיים.
כדי לנתרו ולהפכו ל"בר קיימא" הפרויקט מלווה במחקר.Footer Mobile