השתלמות תומכות למידה (סייעות) נוף הגליל

מטרת הלימודים
מטרת ההשתלמות היא לייצר מודעות חדשה לאוריינות דרך כבוד בין תרבותי ובין שפתי ע"י הקהילה העוטפת את הילד. סוכני השינוי הינם הצוותים החינוכיים וההורים.
לגורמים אלו השפעה קריטית על הילד והתפתחותו כך ששינוי עמדותיהם לגבי חשיבות השפה העברית והשפה השנייה משמעותיים ביותר. בהתבסס על הידע המקצועי כבוד והכלה לרב תרבותיות ולשפה ה"האחרת" ,על ידי צוותים חינוכיים, יסייע להורים וכך גם לילדיהם לתת מקום לעברית. ידע נרכש, התבוננות ועשייה חינוכית ממוקדת אוריינות של אנשי החינוך תביא להטמעת פעילויות מעודדות שפה בשגרת היום יום של הגן, כך גם התמקדות ועידוד אינטראקציות בין אישיות עם הילדים תשפר את שלמות הילדים ואקלים הגן.

*הלימודים יתקיימו בנוף הגליל, פרטים מדוייקים יינתנו בהמשך.

​מפגש ​תאריך ​זמנים ​כיתה 1
​כיתה 2
​1 ​30.5.21 ​18:30-17:00 ​מפגש הכרות והעברת
שאלונים
​מפגש הכרות והעברת שאלונים
​2 ​ ​ ​13.6.21 ​ ​ ​18:10-17:00 ​ילד הגן וקהילת נוף הגליל: הכרת ויזמות
מר תומר ויב
​התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר
​19:25-18:20 ​התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר
​ילד הגן וקהילת נוף הגליל: הכרות ויזמות
מר תומר ויב
​20:30-19:30 ​סדנא: התפתחות זהות אישית ומקצועית
גברת עפרי בשן
​סדנא: התפתחות זהות אישית ומקצועית
גברת אבישג מדר
​3 ​ ​ ​27.6.21 ​ ​ ​17:00 - 18:10 ​התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר
​ילד הגן וקהילת נוף הגליל: הכרות ויזמות
מר תומר ויב
​19:25-18:20 ​ילד הגן וקהילת נוף הגליל: הכרות ויזמות מר תומר ויב ​התפתחות השפה- רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר
​20:35-19:30 ​סדנא: התפתחות זהות אישית ומקצועית
גברת עפרי בשן
​סדנא: התפתחות זהות אישית ומקצועית
גברת אבישג מדר
4
​ ​
4.7.21
​ ​
17:00 - 18:10
ילד הגן וקהילת נוף הגליל: הכרות ויזמות
מר תומר ויב
התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגר
​19:25-18:20 ​התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר
​ילד הגן וקהילת נוף הגליל: הכרות ויזמות
מר תומר ויב
​20:35-19:30 ​סדנא: התפתחות זהות אישית ומקצועית
גברת עפרי בשן
​סדנא: התפתחות זהות אישית ומקצועית
גברת אבישג מדר
​5 ​ ​ ​ ​11.7.21 ​ ​ ​ ​18:10-17:00 ​התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר
​ילד הגן וקהילת נוף הגליל: הכרות ויזמות
מר תומר ויב
​19:25-18:20 ​ילד הגן וקהילת נוף הגליל: הכרות ויזמות
מר תומר ויב
​התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר
​6 ​ ​ ​ 25.7.21
18:10-17:00​ ​תיווך ומעורבות המחנכת
גברת נוגה צדוק
התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר​
​19:25-18:20 ​התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר
​תיווך ומעורבות המחנכת
גברת נוגה צדוק
4.8.21 בשעה 20:00
הרצאה בזום לשתי הכיתות ביחד: "ספרות ילדים במראה רב תרבותית"​ ​ ​ ​ ​
​7 ​8.8.21 ​ ​18:10-17:00 ​התפתחות השפה רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר
​תיווך ומעורבות המחנכת
גברת נוגה צדוק
​19:25-18:20 ​תיווך ומעורבות המחנכת
גברת נוגה צדוק
​התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר
​8 ​22.8.21 ​ ​18:10-17:00 ​ילד הגן וקהילת נוף הגליל: הכרות ויזמות
מר תומר ויב
​התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגר
​19:25-18:20 ​התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר
​ילד הגן וקהילת נוף הגליל: הכרות ויזמות
מר תומר ויב
23.8.21 יום מרוכז:
תקשורת הורים מחנכים, בשעות: 15:00-9:00 (עם הפסקות)​ ​ ​ ​ ​
​9 ​ ​ ​5.9.21 ​ ​ ​18:10-17:00 ​התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר
​ילד הגן וקהילת נוף הגליל: הכרות ויזמות
מר תומר ויב
​19:25-18:20 ​ילד הגן וקהילת נוף הגליל: הכרות ויזמות
מר תומר ויב
​התפתחות השפה-רב לשוניות
גברת ניצן קליגלר
​20:00-19:30 ​סיכום ​סיכום
עיר שפות - מרכז קמה באורנים
Footer Mobile