סל קידום חוסן ורווחה נפשית

"בכל אדם יש משהו יקר ערך המיוחד לו בלבד"  
מרטין בובר
מרכז ק.מ.ה מציע מגוון תכניות העוסקות בקידום חוסן ורווחה נפשית שהינם בלב העשייה של מכללת אורנים בכלל ושל ק.מ.ה בפרט.
התכנים המוצעים, עוסקים בחיבור בין הפדגוגיה ללמידה הרגשית חברתית, לטובת חיזוק האיתנות של צוותי חינוך בשגרה וחיזוק החוסן והרווחה הנפשית בעת חירום ומשבר.
Footer Mobile