ליווי הוליסטי - מעטפת ארגונית ופדגוגית מלאה להנהלה ולבעלי תפקידים בבית ספר

המעטפת הארגונית והפדגוגית המלאה כוללת:​
מטרות
 • תפיסת חינוך בית ספרית
 • חיזוק תחושת השייכות
 • עבודת צוות איכותית
 • הגברת המעורבות וההשפעה
 • ​מודל עבודה שמוביל לאיתנות

עקרונות פעולה
 • קהילתיות כשיטה, זהות אישית וזהות משותפת
 • קשר חזק בין תהליך לבין תוכן במודלים מדגימים
 • מנהיגות ופרו-אקטיביות בקרב אנשי החינוך
 • Well being​ של כל השותפים למהלכים

פעולות ארגוניות
 • ליווי מנהל/ת בית הספר
 • ליווי צוות ההנהלה
 • ייעוץ ארגוני
 • מומחי תוכן
 • פיתוח צוות והעלי תפקידים

פעולות פדגוגיות
 • פיתוח מקצועי
 • מרכז סימולציה
 • הרצאות וימי עיון
 • מומחי תוכן
 • לימודי תעודה

הקורסים שלנו​​

מרכז ק.מ.ה במכללת אורנים פועל לפיתוח האיתנות ולחיזוק החוסן האישי, הקהילתי והחברתי בחברה הישראלית, ברוח התפיסה ההומניסטית-פרוגרסיבית של מכללת אורנים.

המרכז מתמחה בתהליכי התערבות ברשויות מקומיות, בהכשרות לאנשי חינוך ולבעלי תפקידים בקהילה,
בלימודי המשך ופיתוח קריירה שנייה, בליווי מקצועי, ביזמות ובפעילויות העשרה.

שדה הפעולה שלנו כולל עבודה עם רשויות מקומיות, מוסדות חינוך, ארגונים וקהילות, הן מתוך יוזמה מקומית והן בשותפות עם השלטון המרכזי. אנו מתמקדים באתגרים הכרוכים ביצירה של איתנות חברתית וקהילתית, כמרכיב חיוני באיכות החיים, ועבודתנו מעוגנת במחקר אקדמי ובעבודת שטח כאחד.

מרכז ק.מ.ה מפעיל ברחבי הארץ מאות תוכניות ותהליכים, המסייעים בתהליכי שינוי, בהתמודדות עם קונפליקטים ובתהליכים שיתופיים. עבודת המרכז נשענת על ההבנה שחיזוק האדם כאחראי לגורלו וכמחולל בקהילתו מקדמים אחריות מקומית ובנייה של קהילות חזקות, העומדות בבסיס האיתנות החברתית בישראל.

דרכי הפעולה
 • תהליכי פיתוח מקצועי למימוש האסטרטגיה הבית-ספרית
 • ליווי אישי לבעלי תפקידים ניהוליים ותפקידי ריכוז
 • הנחיה וליווי של הנהלת בית הספר ושל צוותים מקצועיים
 • מיפוי ואבחון מערכתיים, כולל המלצות לפעולות התערבות
 • ימי עיון והרצאות של מומחי תוכן ותהליך בנושאים מגוונים
 • מרכז סימולציה
 • ​​פגישות ייעוץ

עקרונות הפעולה
 • קהילתיות כשיטה, זהות אישית ומשותפת
 • קשר חזק בין תהליך לבין תוכן במודלים מדגימים ובבנייה של רשת קשרים
 • בנייה של יחסי שותפות בין בעלי העניין בתוך בית הספר ומחוצה לו
 • קידום התפיסה של מנהיגות פרו-אקטיבית של אנשי החינוך
 • ​being Well של כל השותפים למהלכים​​

קהילת מורים מהווה מנוף וכוח משמעותי, להובלה ולמידה של תהליכים פדגוגיים איכותיים ופורצי דרך בבתי הספר וזאת באמצעות השימוש בידע ובמשאבים של הצוות.
הקהילה מושתתת על אקלים בטוח ואחריות משותפת לעשייה החינוכית והצוותית, שאילת שאלות, תהליכי חשיבה רפלקטיבית והמשגה.
מנחי ק.מ.ה מומחים בבינוי קהילות ובליווי שלהן בשדה החינוכי. אנו מציעים לכם תהליך מובנה ומשמעותי להובלת קהילות מקצועיות בבתי-הספר, בשני מסלולים של פיתוח קהילות: דיסציפלינריות ובעלי תפקידים.​

ייעוץ ארגוני הוא תהליך הניתן לרוב לצוות הניהולי של ביה"ס, במטרה ללוות תהליכי שינוי שהארגון החינוכי מעוניין לקדם, באחד או יותר מהמישורים הבאים: חזון בית-ספרי, מבנה ארגוני/בעלי תפקידים, סדירויות ותכניות עבודה (שינוי באופן ובדרכי הפעולה של הארגון) ובחיבורים ובקשר של הארגון עם הסביבה והקהילה.
תהליך הייעוץ הארגוני מתחלק לשני חלקים מרכזיים: אבחון (אבחון צרכים, שיחות עם בעלי תפקידים ועוד) לשם קבלת תמונת מצב ובניית תכנית התערבות מותאמת צרכים, בהתאם לממצאי האבחון. בעת הזו, התהליך האבחוני הינו קצר מועד וממוקד ועיקר התהליך מתרכז בבניית תוכנית התערבות וליווי ההטמעה של התכנית בביה"ס.
תהליך הייעוץ הארגוני, מלווה ע"י אנשי מקצוע בעלי תואר שני בייעוץ ארגוני וניסיון רב בעבודה עם מערכות חינוך ורשויות.​

מנהלים ובעלי תפקידים שונים במערכת החינוך בימינו נדרשים להתמודד עם אתגרים מורכבים וכן מיומנויות ומשימות רבות ומגוונות. אנו מציעים מסלול ליווי מנטורינג אישי לבעלי תפקידים, המותאם לצרכים אישיים ומערכתיים ואשר יהוו בסיס להתפתחות והתמודדות עם אתגרי התפקיד.
בדרך העבודה שלנו, אנו מכוונים להעצמה, התפתחות אישית והקניית כלים מעשיים.​ ​​​
מענה ארגוני ופדגוגי 
מותאם אישית למנהלים.ות וצוותי חינוך
​מבית מרכז ק.מ.ה-אורנים
​​

Footer Mobile