טופס נייח

כלים ומיומנויות בניתוח התנהגות יישומי (ABA) הוליסטי – לאנשי חינוך

ההרשמה הסתיימה​

לקבלת מידע נוסף 04-9539669 שלוחה 1 ​​​​​​​​​​​​​​

קוד תוכנית: 10205

מבנה התוכנית: לימודים מקוונים בהיקף של 60 שעות לימוד אקדמיות
ראשת התוכנית: עדי וינשטוק  

מבוא
תוכנית מעשית לאנשי חינוך (מורות, גננות וסייעות) וסטודנטים להוראה, המעוניינים ללמוד כיצד לטפל בבעיות התנהגות ובבעיות רגשיות וחברתיות, במסגרות החינוך השונות, בשילוב של ABA (ניתוח התנהגות יישומי) ומודלים קוגניטיביים ורגשיים.
במסגרת התוכנית ילמדו הסטודנטים לזהות ולטפל בקשיים התנהגותיים, רגשיים וחברתיים אצל ילדים בגילאים שונים וכן ילמדו כיצד לשלב את הידע היישומי החדש בעבודתם, זאת באמצעות למידת עמיתים ותיאורי מקרה אשר יעלו מהשטח.  
הסטודנטים ילמדו לבנות תוכנית עבודה עבור יחיד, עבור קבוצה קטנה ועבור כיתה וידעו לבחון סיטואציות שונות בהיבטים חדשים. בנוסף יינתן דגש מיוחד ללמידה של ביסוס מיומנויות חברתיות ושיפורן. 
תוכנית הלימודים תשלב בין ידע תיאורטי, מחקרי ומעשי ובמהלכו יוצגו מודלים עדכניים אשר תואמים את מסגרות החינוך של העתיד, הן בחינוך הרגיל והן בחינוך המיוחד. 
ניתוח התנהגות יישומי (ABA) הינו גישה מקובלת לטיפול בילדים ובבוגרים עם קשיים והיא הוכחה כיעילה בשיפור איכות החיים, בהגברת הפרודוקטיביות ובהפחתה של התנהגויות מאתגרות. 

קהל היעד
תוכנית מעשית לאנשי חינוך (מורות, גננות וסייעות) וסטודנטים להוראה המעוניינים ללמוד כיצד לטפל באופן מעשי בבעיות התנהגות ובבעיות רגשיות וחברתיות במסגרת עבודתם במסגרות החינוך השונות. 

על התוכנית
הלימודים בתוכנית יתקיימו בזיקה לתוכנית הלימודים הרחבה בניתוח התנהגות יישומי של ABA (ניתוח התנהגות יישומי) ומודלים קוגניטיביים ורגשיים. במסגרת התוכנית ילמדו הסטודנטים לזהות קשיים התנהגותיים, רגשיים וחברתיים אצל ילדים בגילאים שונים ולטפל בהם. כמו כן ילמדו כיצד ניתן לשלב את הידע החדש והיישומי במסגרת עבודתם, באמצעות למידת עמיתים ותיאורי מקרה שיעלו מהשטח.  
התוכנית תשלב בין ידע תיאורטי, מחקרי ומעשי ובמהלכו יוצגו מודלים עדכניים שונים, אשר תואמים את מסגרות החינוך של העתיד, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. בנוסף, הסטודנטים  יכירו את הגלים ואת הפרדיגמות הפועלים מתוך הגישה. 

מטרות הלימודים
 • הסטודנטים ידעו עקרונות יסוד בניתוח התנהגות ויבינו כיצד מבצעים ניתוח התנהגות בשטח
 • הסטודנטים ידעו לבצע הערכה רחבה והוליסטית ליחידים ולקבוצות קטנות או גדולות (כמו גן או כיתה שלמה) 
 • הסטודנטים ידעו לבצע התערבות בקרב ילדים עם בעיות התנהגות ובעיות רגשיות וחברתיות, תוך עבודה על היבטים התנהגותיים, קוגניטיביים ורגשיים 
 • הסטודנטים יכירו נסיבות נפוצות לקשיים התנהגותיים, חברתיים ורגשיים בכיתה ובגן וידעו להתמודד עימם
 • הסטודנטים ידעו לזהות קשיים חברתיים, להפריד בינם לבין קשיים התנהגותיים ולטפל בהם
 • הסטודנטים ידעו לסייע ולתמוך בקידום לעצמאות בקרב הילדים.
 • הסטודנטים ילמדו בצורה הפרקטית ביותר לבצע הערכה איכותית, להעריך התנהגויות שונות, על מנת להבין את השינוי הנדרש, ולבנות תוכנית טיפול מקצועית, הוליסטית ויעילה

נושאי הלימוד
 • ABA- Applied Behavior Analysis
 • שילוב של מודלים קוגניטיביים ורגשיים 
 • הערכה פונקציונלית
 • זיהוי תוצאות שמשמרות התנהגות
 • זיהוי נסיבות התנהגותיות
 • כתיבה של תוכנית - התערבות בנסיבות ובתוצאות 
 • כתיבה של תוכנית - התנסות באמצעות תיאורי מקרה כיתתיים
 • כתיבה של תוכנית - התנסות באמצעות תיאורי מקרה פרטניים
 • הדרכה של צוות ושל הורים על התוכנית
 • ניווט כיתה
 • למידת עמיתים
 • מיומנויות חברתיות

מועד הלימודים
אקטובר 2023
המפגשים יתקיימו בזום בימי ג', בשעות 20:30-18:00

שכר הלימוד
3,500 ₪ (מתוכם 350 ₪ דמי הרשמה)

חובות הסטודנט
במהלך הלימודים יידרשו הסטודנטים להגיש מטלות קצרות על החומר הנלמד. בסיום הלימודים יגישו מטלה תהליכית המסכמת את כל התהליך הלימודי שעברו. 
מתן תעודה בסיום התוכנית מותנה בציון עובר בעבודת הסיכום (ציון 80 ומעלה).

תעודה
מסיימי התוכנית בהצלחה יקבלו תעודת השתתפות בתוכנית "כלים ומיומנויות  בניתוח התנהגות יישומי (ABA) הוליסטי – לאנשי חינוך"  מטעם מכללת אורנים.

גמול עו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו, 45 יום מראש, ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.


*** פתיחת התוכנית מותנית במספר מינימום של נרשמים

ט.ל.ח

Footer Mobile