טופס נייח

הוראה מותאמת בעברית ואבחון דידקטי **חדש**

לקבלת מידע נוסף 04-9539669 שלוחה 1 ​​​​​​​​​​​​​​

קוד תכנית: 10424
תוכנית שנתית, 480 שעות אקדמיות
ראשת התוכנית: טלי אילון ושלומית פרג'

חדש באורנים - מסלול משולב להוראה מותאמת ואבחון דידקטי.
מורים ואנשי חינוך המעוניינים להתמקצע בתחום של לקויות הלמידה יקבלו בסיום הלימודים בתוכנית שתי תעודות מקצועיות וכן כלי הוראה ואבחון להתאמות מקצועיות מקדמות למידה, אשר מותאמים להוראה פרטנית, קבוצתית וכיתתית בבתי ספר יסודיים ועל־יסודיים.

מבוא

חלקה הראשון של התוכנית עוסק בהוראה מותאמת ומקנה יכולות של התאמת דרכי הוראה לכל תלמיד, בהתאם לחוזקותיו, ליכולותיו, להעדפותיו ולקשיים שעימם הוא מתמודד, באמצעות מגוון של שיטות ואסטרטגיות להוראה ולהערכה. ההתאמות הן בתחומי הכתיבה, הקריאה והחשבון, תוך שימת דגש על מודעות, רגישות, גמישות ויצירתיות מצד המורה. חלקה השני של התוכנית עוסק באבחון דידקטי ובו נלמדות פרקטיקות לזיהוי של יכולות קוגניטיביות, כגון: חשיבה ועיבוד מידע, כישורי קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, חשבון, זיכרון והתארגנות, ככלי לסיוע באיתור הסיבות לכשלים לימודיים. 
התוכנית הייחודית באורנים מבוססת על אבחונים אשר מתבצעים לפי נורמות תואמות גיל וכן אבחונים דינמיים על פי תורתו של פוירשטיין. שילוב זה יוצר כלי עוצמתי המשמש לבחינה של תפקוד התלמיד ולהתייחסות למדד ההשתנות ביכולותיו. התכנים בתוכנית מתעדכנים מדי שנה, בהתאם להתפתחות שדה המחקר בתחום, ומשלבים ידע תיאורטי וידע יישומי עדכניים כבסיס לניתוח של ממצאים, לקביעה של אבחנה, לבנייה של תוכנית עבודה מותאמת ולהכוונה לגורמי טיפול מתאימים. כלי האבחון הנלמדים במסגרת הקורס, ובראשם ערכת אבחון א'-ת' להערכה של תפקודי קריאה וכתיבה, אשר פותחה באגודת 'ניצן', הינם כלים מתוקננים הכוללים נורמות מדויקות תואמות גיל וכיתה.

מטרות הלימודים
בוגרי התוכנית המשולבת יוכלו להעניק שירות הוליסטי, אשר רואה את התלמיד החל משלב האבחון ועד לשלב הטיפול, ובכך מעניק לו את האפשרות למצות את הפוטנציאל שבו, לחזק את מסוגלותו ולהגדיל את הישגיו.

נושאי הלימוד
הוראה מותאמת עברית וחשבון
 • הצגה של עקרונות ההוראה המתקנת ושל מרכיבי ההוראה הדיפרנציאלית
 • הובלה של המורה להוראה שתקדם לומד פעיל שמזהה את מטרות הלמידה שלו ופועל מתוך אחריות ומעורבות, בהתאם למסגרת התפישתית של מודל מרכיבי החינוך OECD 2030
 • חשיפה לסביבות למידה מגוונות במטרה לייצר סביבת למידה אישית מותאמת, אשר תומכת ומעודדת כל תלמיד בהתאם לרצונותיו, ליכולותיו, לכישוריו ולקשייו
 • הקניית עקרונות בסיסיים להוראה של שפה ושל חשבון תוך הדגשת החשיבות של היצירתיות, הגיוון וההתאמה בעת ההוראה ומתוך תשומת לב להיבטים קוגניטיביים, רגשיים ומטא-קוגניטיביים
 • הצגה של מגוון דרכי הוראה ואסטרטגיות למידה וכן של דרכים מגוונות להערכה של ידע מתמטי, יכולת מתמטית ומיומנויות שפה בכיתות היסוד
 • חיבור התוכנית לתחום הקהילה, חיזוק היחסים וה- well being ועידוד של פרו-אקטיביות בהוראה
 • יישום הנלמד באמצעות ניתוח של סיפורי מקרה תוך שימת לב לתהליכים מטא-קוגניטיביים של המורה ושל התלמיד בתהליך ההוראה-למידה. במהלך הלמידה יובאו מקרים לכיתה והמשתתפים יתנסו בחקר פרקטיקה​

שפה
 • הצגה של מושגי יסוד תיאורטיים ומעשיים הקשורים לתהליכי הקנייה, רכישה ותרגול בתחומי השפה, הקריאה והכתיבה
 • קריאה וכתיבה: היבטים תיאורטיים ויישומיים, היכרות עם כלי הערכה ומתן כלים לבנייה של תוכנית מותאמת תוך שימוש באסטרטגיות למידה מגוונות
 • הוראת מחוננים בכיתה הטרוגנית ובתוכנית הוראה מותאמת בעברית ובחשבון, כולל דגש התנהגותי-רגשי

חשבון
 • העמקה בתחומי הידע המתמטיים הרלוונטיים לבית הספר היסודי על מנת להבין את מרכיבי התחום, את חשיבותם ואת הקשרים בין הנושאים השונים
 • לימוד של היבטים תיאורטיים ויישומיים
 • מתן כלים להערכה של קשיים וטעויות, הבנה של המקור להם ומתן אסטרטגיות להוראה ולהערכה
 • הדגשה של חשיבות ההבנה החשבונית ותפקיד המורה בהוראת המתמטיקה
 • טכנו-פדגוגיה
 • חשיפה לדרכי הערכה חלופיות בתחום החשבון והתנסות בהן

אבחון דידקטי
 • מודלים עכשוויים המנחים את תהליך האבחון
 • התחומים הנבדקים באבחון והכלים להערכתם
 • ניתוח ממצאי מבחנים - כמותי ואיכותני
 • סיכום אינטגרטיבי של הממצאים
 • כתיבה מונחית של דוחות אבחון
 • שילוב של ידע פרקטי ותיאורטי לצורך קביעת אבחנה
 • התאמות בדרכי הלמידה והבחנות בהתאם לממצאי אבחון​

קהל היעד
 • מורים בבתי ספר יסודיים ואנשי חינוך מדרגים נוספים
 • מעוניינים שאינם עובדי חינוך יוכלו להתקבל בתיאום עם רכזת התוכנית

תנאי קבלה
 • תואר ראשון ותעודת הוראה
 • ריאיון אישי

חובות הסטודנטים
 • התנסויות בשימוש בכלי הוראה והערכה
 • בנייה של תוכנית להתערבות מותאמת

מועד הלימודים
מועד תחילת הלימודים: נובמבר 2023​
הוראה מותאמת: 
מסלול פרונטלי: ימי ד', בשעות 13:15-8:15 (מתוכן 24 שעות א-סינכרוניות)
מסלול מקוון מורחב :ימי ג', בשעות 19:30-16:00 + למידה עצמאית
אבחון דידקטי-פרונטלי:
מועד תחילת הלימודים: 4.12.2023
מועד סיום הלימודים:    5.10.2024
יום הלימודים: ימי ב', בשעות 13:30 -09:00  

שכר לימוד
לקבלת המידע יש לפנות למרכז ההרשמה 3678*
או 04-9539669 שלוחה 1
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואינו כולל את עלות ערכת האבחון ע"ס 1,500 ₪

תעודה
מסיימי התוכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתוכנית 'הוראה מותאמת בעברית ואבחון דידקטי' מטעם מכללת אורנים.

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.


**** פתיחת התוכנית מותנית במספר מינימום של נרשמים

ט.ל.ח

Footer Mobile