טופס נייח

לימודי המשך למנתחי התנהגות CBT ACT תפקודים ניהוליים ותיאוריית ההתקשרות

קוד התוכנית: 10203
רכזת התוכנית: עדי וינשטוק  
60 שעות לימוד אקדמיות

מבוא
קורס המשך למנתחי התנהגות אשר סיימו את לימודיהם ומעוניינים ללמוד שילוב של מודלים קוגניטיביים ורגשיים עם הכלים של ניתוח התנהגות יישומי במסגרת עבודתם. הלמידה מתבצעת באמצעות למידת עמיתים ותיאורי מקרה שיעלו מהשטח.  
הקורס ישלב ידע תיאורטי, מחקרי ומעשי ובמהלכו יוצגו מודלים שונים:CBT ,ACT , הפרעת קשב וריכוז, תפקודים ניהוליים, תיאורית ההתקשרות )יצירת קשר עם הילד ועם המודרכים בשדה) ושילוב של מודלים חדשים ומתקדמים בעבודת ניתוח ההתנהגות עם ילדים ועם מבוגרים, בעלי התפתחות תקינה ובעלי צרכים מיוחדים. בכל מפגש יתבצע תרגול של טכניקות יישום תוך תיאורי מקרה שיעלו מהשטח.

מטרות הלימודים
 • חשיפה למודלים חדשים בתחומי הקוגניציה והרגש
 • לימוד של כתיבת תוכנית הוליסטית הכוללת עבודה על היבטים קוגניטיביים ורגשיים 
 • לימוד של בסיס התיאוריה ההתקשרותית, תפקודים ניהוליים, ACT, הפרעת קשב וריכוז ולקויות למידה 
 • ​לימוד של גישות חדשניות בתחום המיומנויות החברתיות וקבלה של כלים יישומיים לעבודה בשטח   

נושאי הלימוד
 • CBT
 • ACT
 • הפרעת קשב וריכוז
 • לקויות למידה
 • תיאוריית ההתקשרות
 • תפקודים ניהוליים
 • מיומנויות חברתיות בגישות שונות
 • שילוב מודלים קוגניטיביים-רגשיים 
 • שילוב מודלים קוגניטיביים-רגשיים עם ניתוח התנהגות

תנאי הקבלה
בוגרי תוכנית מוכרת לניתוח התנהגות
 
מועד הלימודים
תחילת הלימודים: 25.10.23.
קורס מקוון בימי ד', בין השעות: 21:30-19:00
שכר הלימוד
3,500 ₪ (מתוכם 350 דמי הרשמה)

תעודה
מסיימי הקורס בהצלחה יקבלו תעודת השתתפות בקורס 'לימודי המשך למנתחי התנהגות' מטעם מכללת אורנים.
​​
גמול עו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו, 45 יום מראש, ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.


**** פתיחת התוכנית מותנית במספר מינימום של נרשמים

ט.ל.ח


Footer Mobile