אתיקה במחקר

אנו מחוייבים בכל חומרת הדין בהגנה על צנעת הפרט וכבודם של המשתתפים במחקר בכלל ותלמידים בפרט. תקנון התזה מפרט את פעילותה של ועדת האתיקה במחקר המוסדית ואת המקרים בהם יש לפנות אליה. בנוסף, יש לקרוא את כללי לשכת המדען הראשי של משרד החינוך ולפעול בהתאם.
לחצו כאן


לתקציר כללי היושרה האקדמית בכתיבה האקדמית
היבטים-אתיים-בהנחיית-עבודות-מחקר
Footer Mobile