טופס נייח

תקנון עבודת גמר

עבודת הגמר היישומית היא חיבור מקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות של הסטודנט/ית לתואר השני .M.Ed והמתאר תהליך לימוד, חקר ו/או פיתוח בשדה החינוך. 
מטרת עבודת הגמר היא להעשיר ולקדם את הסטודנט/ית מבחינה מקצועית ובה בעת להעשיר ולקדם את הנעשה בתחום הנלמד. 
Footer Mobile