אתיקה במחקר – אישורים נדרשים

אנו מחוייבים בכל חומרת הדין בהגנה על צנעת הפרט וכבודם של המשתתפים במחקר בכלל ותלמידים בפרט. תקנון התזה מפרט את פעילותה של ועדת האתיקה במחקר המוסדית ואת המקרים בהם יש לפנות אליה. בנוסף, יש לקרוא את כללי לשכת המדען הראשי של משרד החינוך ולפעול בהתאם.
לחצו כאן

לטפסים שעליכם למלא על מנת להגיש את ההצעה לועדת האתיקה במחקר המוסדית לחצו כאן

אתם יכולים לקבל מאיתנו, ממשרד היחידה לעבודות גמר, מכתב המאשר שהמחקר נעשה כחלק מכתיבת תזה במכללת אורנים. איננו יכולים להבטיח מראש שבכל מקרה תאושר הבקשה או שהדיון בבקשה בלשכת המדען הראשי יעשה בזמן סביר מבחינת הסטודנט.

לתקציר כללי היושרה האקדמית בכתיבה האקדמית
היבטים-אתיים-בהנחיית-עבודות-מחקר

Footer Mobile