התנסות מעוגנת שדה - התנסות מעשית בביה"ס

הסטודנט יגיע להתנסות בבית הספר במשך יום או יומיים בשבוע (תלוי במסגרת תכנית לימודיו), החל מתחילת חודש ספטמבר ועד סוף שנת הלימודים בבית הספר. 
בחירת בית הספר נעשית מתוך רשימת בתי ספר מכשירים העובדים עם מכללת אורנים בטווח גיאוגרפי של אזור נהריה ועד אזור זיכרון יעקב.

הכניסה לבתי הספר היא יחד עם קבוצת סטודנטים נוספים בליווי של מרצה מטעם המכללה.
הסטודנט יוצמד לליווי של מורה מתחום הדעת שלו ויצטרף אליו להוראה בהתאם למערכת השעות שלו בבית הספר. בשבועות הראשונים הסטודנט יצפה במספר שיעורים, על מנת להכיר את הכיתה, וללמוד כיצד ללמד ולהתנהל בכיתה באופן מיטבי. בהמשך, הוא יתנסה בסגנונות הוראה שונים החל ממשימות מצומצמות במהלך שיעור ועד להעברת שיעורים מלאים בעצמו. 

בנוסף למעורבות בשיעורים בכיתה, הסטודנט ייקח חלק פעיל  בפעילויות נוספות חברתיות ערכיות בבית הספר כגון: ישיבות מורים, ימי הורים, טיולים, סמינרים, נסיעה להצגות, שיעורים פרטניים וכדומה.  

Footer Mobile