מידע לסטודנט

תכנית אקדמיה-כיתה הינה תכנית של שותפות בין האקדמיה ומשרד החינוך להכשרת הסטודנטים להוראה.
התכנית מיועדת לסטודנטים בתואר ראשון שנה ג' ולסטודנטים במסלול הסבה להוראה.

מטרות התכנית

 • שיפור איכות תהליכי ההכשרה, ההוראה, הקליטה והפיתוח המקצועי של המורים.
 • התאמה של תהליכי ההכשרה למציאות בשדה החינוכי.
 • צמצום נשירת המורים בשנים הראשונות להוראתם.
 • חיזוק הלמידה האיכותית בבתי הספר בסיוע של המוסדות האקדמיים.

דרישות
 • ההתנסות בבתי הספר מתקיימת החל מספטמבר ועד יוני.
 • הסטודנט לוקח חלק בימי ההיערכות בסוף חודש אוגוסט, בהתאם ללוח הזמנים בבתי הספר.
 • כל סטודנט מתבקש להתנסות בבית הספר במשך 14 ש"ש: 11 ש"ש הוראה, 1 ש"ש פגישה אישית עם המורה המכשיר, 2 ש"ש פעילות חברתית-ערכית.
 • לוח חופשות הסטודנט מן ההתנסות זהה ללוח חופשות המורה בבית הספר.
 • הגשה של דוח שעות חודשי על ידי הסטודנט.
מערכת שעות ההתנסות המעשית בבית הספר
 •  יומיים בשבוע בין השעות 8:00-15:00
 • 2 ש"ש נוספות הפרושות על פני השנה בפעילויות כגון: טיולים, טכסים, ימי השתלמות, ימי היערכות באוגוסט, אסיפות הורים, ימי הורים, מפגשי הורים, שעות תגבור, מסיבות כיתה וכדומה. השתתפות הסטודנט בפעילויות השונות נקבע בהתאמה ללוח הזמנים האישי של כל סטודנט.

זכויות הסטודנט

 • מלגה שנתית - בכפוף להחלטה של משה"ח מידי שנה.
 • מתוך מבחר בתי הספר, השותפים למכללת אורנים בתכנית, ישובץ הסטודנט לבית ספר הקרוב, באופן יחסי לביתו של סטודנט, ומתאים להכשירו בתחום הדעת, בו מתמחה.
 • הסטודנט יוצמד למורה מכשיר, המתמחה בתחום הדעת, בו מתמחה גם הסטודנט.
 • הודעה על השיבוץ הסופי תינתן במהלך חודשים יולי- אוגוסט.

תכנית זאת מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון שנה ב' ולסטודנטים השייכים למסלולים המתנסים בבתי הספר יום בשבוע באישור המכללה.

הסטודנט יגיע להתנסות של 6 ש"ש, על פי מועדי השנה האקדמית ויוצמד למורה מכשיר מתחום הדעת בו מתמחה. הסטודנט ילווה בבית הספר גם על ידי קבוצת סטודנטים מתנסים נוספים ועל ידי מדריך פדגוגי מטעם המכללה.

בשבועות הראשונים יתמקד בליווי המורה בצפייה, על מנת להכיר את הכיתה, וללמוד כיצד ללמד באופן מיטבי. בהמשך, יתנסה בסגנונות הוראה שונים החל ממשימות מצומצמות במהלך שיעור ועד להעברת שיעורים מלאים בעצמו. בנוסף למעורבות בשיעורים בכיתה, הסטודנט ייקח חלק פעיל גם  בפעילויות נוספות חברתיות ערכיות בבית הספר כגון: ישיבות מורים, ימי הורים, טיולים, סמינרים, הצגות, שיעורי פרטניים וכדומה.

רשימת בתי הספר
רשימה זו מתעדכנת מידי שנה בהתאם לאישור משה"ח.

על-יסודי

מחוזבית ספר
התיישבותי אופק עברון
התיישבותימנור כברי
התיישבותיבית ירח
התיישבותינהלל
התיישבותיגאון הירדן
התיישבותישפיה
התיישבותימנוף
התיישבותיניר העמק
התיישבותירמת הדסה
חיפהתיכון אורט ביאליק
חיפהחט"ב דפנה אורט ביאליק
חיפהחט"ב שקד קרית חיים
חיפהחט"ב דגן קרית חיים
חיפהמחוננים אורנים
חיפהבסמת חיפה
חיפהאריאל טירת הכרמל
חיפהשיפמן טירת הכרמל
צפוןעכו
צפוןיערת העמק
צפוןנעמת נצרת
צפוןאלרואיא ירכא
צפוןבית ג'אן
צפוןמקיף אעבלין
צפוןמראח אלגוזלאן- יפיע
צפוןאלון עפולה
התיישבותיהר וגיא
התיישבותימגידו
התיישבותיחקלאי ראמה


יסודי

מחוזבית ספר
צפוןבית זאב עפולה
חיפהקרית עמל
חיפהזבולון
חיפהאפרים צמח- טירת הכרמל
חיפהיגאל אלון- טירת הכרמל
חיפהירושלים קרית אתא
צפוןמנשיה זבידה
צפוןאלקסטל- נצרת
צפוןבית ג'אן
צפוןאופק כרמיאל
צפוןנצרת עלית- עצמון
צפוןרימון עמק המעיינות


Footer Mobile