טופס נייח

הכשרה מעשית בבתי הספר

מכללת אורנים פועלת לשינוי והבנייה מחדש של תהליך הכשרת המורים כך שזו תהיה מותאמת יותר לצרכים של המציאות המשתנה בשדה החינוכי. בין מכללת אורנים לבתי הספר המכשירים בה, מתקיימים קשרי חשיבה ועשייה משותפים, באשר להכשרתם של המורים לעתיד, מתוך מטרות של:

  • חיזוק הזהות המקצועית, טיב ההוראה והמחויבות המקצועית של מורים צעירים, על מנת לצמצם את הפער בין המיומנויות הנרכשות במהלך הלימודים ואלו הנדרשות בעבודה עצמה.

  • פיתוח של תהליך הכשרה המבוסס על העמקה בנושאים של שונויות.
    פיתוח מודעות לשונויות  בהיבטים תרבותיים, רגשיים וקוגניטיביים וגיבוש תפיסת עולם אישית כלפי השונויות ושוויון בכיתה ובבית הספר. חיזוק הקשר בין צוותי החינוך ובין התלמידים והוריהם מתוך ידיעה כי קשר שכזה משמעותי ואף הכרחי ליצירת סביבה לימודית מטפחת ומצמיחה, הן עבור המורה והן עבור התלמיד.

  • שיפור באיכות ההוראה של בתי הספר המשתתפים ביוזמה.
    בנייה של קהילות למידה בית ספריות המפתחות ידע חינוכי פדגוגי הנוגע בדרכי הוראה, תכניות לימודיות וחברתיות רגישות תרבות ואוכלוסייה בית ספרית.  


לתוכנית שותפים יחד עם מכללת אורנים, בתי ספר רבים ממחוזות צפון, חיפה. נעשה מאמץ לשבץ כל סטודנט בבית ספר הנוח לו ביותר מבחינה גיאוגרפית.
במהלך ההתנסות, הסטודנט מתנסה בבית הספר משך שנת לימודים שלמה, מתחילתה ועד סופה, למשך 6-14 שעות בשבוע.  ההתנסות בבית ספר מתבצעת בקבוצות של 8-10 סטודנטים ואותם מלווה מדריך פדגוגי מטעם המכללה.  ההתנסות כוללת ליווי צמוד של מורה מכשיר לסטודנט לאורך כל השנה בהתאמה לתחומי הדעת של הסטודנט. המורה המכשיר הינו אחראי לקליטתו של הסטודנט בבית הספר ולבניית התנסותו המקצועית ההדרגתית של הסטודנט בתוך הכיתה ובית הספר, יחד עם המדריך הפדגוגי מטעם המכללה.

ההתנסות כוללת פעולות של מורה בבית הספר, כגון: הוראה בכיתה, השתתפות בישיבות צוות, ימי היערכות, אספות הורים, ימי הורים, הובלה של פעילויות חברתיות-ערכיות, ביקורי בית אצל התלמידים, שיחות הורים וכדומה. סטודנט המצטרף לתוכנית מתלווה למורה למשך יומיים בשבוע, מלמד יחד אתו את הכיתות אותן הוא מלמד. למעשה לכיתה יש שני מורים.

Footer Mobile