Contact Form

אודות הסבת אקדמאים להוראה

תכנית זו מיועדת לאקדמאים המעוניינים בתעודת הוראה, למורים המעוניינים לשנות או להרחיב את תחום התמחותם, וכן למורים בעלי רישיון הוראה וללא תעודת הוראה. 

תעודות ההוראה באורנים ניתנות בתחומים הבאים:
  • לגיל הרך: (גילאי לידה - 6).
  • לביה"ס היסודי בהתמחויות: ספרות, הוראת מדעי הטבע והסביבה, מקרא, חינוך מתמטי, לשון, אנגלית. 
  • לביה"ס העל יסודי בהתמחויות: גיאוגרפיה, אזרחות ודמוקרטיה, הוראת השפה הערבית, פסיכולוגיה, אנגלית, חינוך חברתי קהילתי (חינוך בלתי פורמלי), לשון עברית, מקרא, תקשורת, ביולוגיה, מתמטיקה, פיזיקה, היסטוריה, ספרות, מדעי המחשב, סוציולוגיה.
  • חינוך מיוחד: לגילאי 6-21.
  • אמנות: לכיתות א'-י"ב.

הלימודים כוללים קורסים פרונטליים, סדנאות, אימוני הוראה ובתום הלימודים - סטאז'​.
Footer Mobile