טופס נייח

התמחות בהוראה - סטאז'

יכול נוכל לה - היחידה לכניסה להוראה במכללת אורנים  נועדה לתת מענה למורים מתחילים בשלב הכניסה למערכת החינוך.
שלב הכניסה למקצוע ההוראה כולל את שנת ההתמחות ואת שתי שנות העבודה הראשונות שלאחריה. לשלב זה יש השפעה מכרעת על המשך החיים המקצועיים של עובד ההוראה (המורה והגננת), בעיקר בתפיסת תפקידו וגיבוש זהותו מקצועית.

כניסה ראויה למערכת וקליטה מיטבית מותנות בין היתר בלווי נכון ובתהליכי תמיכה והערכה, שכן הן מעצבות את הזהות המקצועית ומפתחות מחויבות למקצוע.

במהלך שנת ההתמחות והשנתיים שלאחריה, משתלבים המתמחה והמורה החדש בעבודת הוראה בפועל בשכר, לצד תהליכי תמיכה והערכה מקצועיים ומובנים.

עמידה בתהליך ההערכה בתום שנת ההתמחות, והצגת מסמכי תואר ותעודת הוראה - מזכים ברישיון לעיסוק בהוראה ובהמשך מתן קביעות במערכת החינוך.
בברכה הצלחה בעבודתכם החינוכית
​​
תואר שני
  • הרשמה לסטאז' - לאחר קבלת אישור דרגת שכר יש להעביר בקשה לרישום                      
לסדנת הסטאז' בדוא"ל : ora_t@oranim.ac.il
  • ​בוגרים - לפנות בדוא"ל אל מדור הסטאז' וישלח קישור לרישום מקוון.


בברכת הצלחה בעבודתכם החינוכית
ראשת יחידת השדה בפקולטה לחינוך

Footer Mobile