טופס נייח

פעילויות מיוחדות בתכנית

תואר ראשון בחינוך - תואר באומנות בחינוך
​סטודנטיות שנתון א' מהבתכנית שילוב אמנויות בחינוך במיצג אמנותי
פסלים חיים בקמפוס אורנים

תואר ראשון באומנות - לימודי אומנות

No valid SP 2019 License Key
Evaluation Version (© 2020 AMREIN ENGINEERING AG)

1  2  3  4  

Page 1ביקור משלחת של בכירים אקדמיים מסין, במסגרת שיתוף פעולה אקדמי והחלפת ידע עם מכללת אורנים.
פעילות משותפת עם סטודנטיות מהחוג שילוב אמנויות בחינוך

תואר ראשון באומנות - לימודי אומנות

No valid SP 2019 License Key
Evaluation Version (© 2020 AMREIN ENGINEERING AG)

1  2  3  4  

Page 1

Footer Mobile