טופס נייח

מדעי הטבע והסביבה

​​​​
תואר: B.Ed בוגר הוראה בטבע ומדעים במסלול היסודי
תעודה: תעודת הוראה בטבע ומדעים במסלול היסודי (א'-ו')

 

 

11https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/science-education-class/slayder/1.JPGבחוג למדעי הטבע והסביבה לומדים אחרת!https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/science-education-class/movies/pages/default.aspxלמידה חוויתית תוך מפגש קרוב עם נושאי הלימוד בסביבתם הטבעית​​​​​​​​​​​False
22https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/science-education-class/slayder/2.JPGבחוג למדעי הטבע והסביבה לומדים אחרת!https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/science-education-class/movies/pages/default.aspxלמידה חוויתית תוך מפגש קרוב עם נושאי הלימוד בסביבתם הטבעית​​​​​​​​​​​False
33https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/science-education-class/slayder/3.JPGבחוג למדעי הטבע והסביבה לומדים אחרת!https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/science-education-class/movies/pages/default.aspxלמידה חוויתית תוך מפגש קרוב עם נושאי הלימוד בסביבתם הטבעית​​​​​​​​​​​False
44https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/science-education-class/slayder/4.JPGבחוג למדעי הטבע והסביבה לומדים אחרת!https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/science-education-class/movies/pages/default.aspxלמידה חוויתית תוך מפגש קרוב עם נושאי הלימוד בסביבתם הטבעית​​​​​​​​​​​False

הלימודים בחוג הוראת מדעי הטבע והסביבה מיועדים להכשיר את מחנכי העתיד להוראת מדעים וחינוך לקיימות בגני הילדים ובבית הספר היסודי.

  • התוכנית כוללת לימוד מושגי יסוד במדעי הטבע תוך מפגש ישיר עם תופעות הטבע ופיתוח יכולת התבוננות וניתוח תופעות אלה.
  • בתכנית מושם דגש על עידוד מעורבות אישית ואחראיות בשמירה על הסביבה. הלמידה מתבצעת במסגרת חווייתית תומכת, המשלבת עריכת ניסויים במעבדה, סיורים בטבע ופעילויות שדה הממחישים עקרונות ביולוגיים, כימיים ופיסיקליים מרכזיים.
  • הלימודים בחוג כוללים הכרת תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה ולימוד אסטרטגיות בהוראת מדעים, תוך התנסות בפיתוח והוראת יחידות לימוד בבית הספר היסודי.
למה כדאי ללמוד מדעי הטבע במכללת אורנים


Footer Mobile