טופס נייח

אודות קבוצת מיכאל

הכשרה ליוצאי הקהילה האתיופית במכללת אורנים 

תכנית מיכאל מיועדת לקלוט לשורותיה של אורנים סטודנטים יוצאי הקהילה האתיופית ולהכשירם לחינוך והוראה. אנו מאמינים כי כך נשיג שלושה יעדים מרכזיים: האחד, להכשיר מורים-מחנכים בני/בנות הקהילה האתיופית ולשלבם במערכת החינוך; השני, לבנות קבוצת מנהיגות חינוכית מובילה בקרב הקהילה שאנשיה יהפכו לסוכני שינוי בקרב הקהילה מצד אחד, ובחברה הישראלית מן הצד השני; והשלישי, להרחיב את הדיאלוג הבין תרבותי במערכת החינוך בכלל ובאורנים בפרט. 

לנוכח מיעוטם היחסי של מורים וגננות יוצאי אתיופיה במערכת החינוך (כעשירית משיעורם באוכלוסיית ישראל), התכנית שמה לעצמה כמטרה לממש את ערך שוויון ההזדמנויות: ראשית, בכך שתאפשר ליוצאי הקהילה להשתלב במסגרת אקדמית-חינוכית לקראת רכישת תואר ראשון ותעודת הוראה. שנית, בהגברת נוכחותם החסרה במערכת החינוך בישראל.

תכניות הלימודים 
כל תכניות הלימודים של אורנים פתוחות בפני הסטודנטים. 

מבנה הלימודים: הרוב ביחד ומעט לחוד 
  • מסגרות משולבות עם כלל הסטודנטים: השתלבות מלאה בכל תכניות הלימודים של אורנים. 
  • מסגרת לימודית ייחודית: לאורך תקופת הלימודים מתקיימת מסגרת לימודית ייחודית לסטודנטים יוצאי הקהילה האתיופית במתכונת של קורס אקדמי בהיקף של שעה שבועית לאורך השנה. 
קורסים אלה עוסקים בתהליכי גיבוש זהות, בנושאים הקשורים לקהילה האתיופית ולחברה הישראלית, בתהליכי העצמה ופיתוח אישיים וכן בהעשרה. 
בנוסף, משולבים בקורסים הרצאות אורח של אנשי הקהילה ואחרים הרלוונטיים לנושאי הקורס, וכן סיורים ופעילויות בתחומים ערכיים-חברתיים. 

ליווי אקדמי ואישי 
ירון דסטה, בוגר מכללה לחינוך, מקיים מפגשים קבועים ומזדמנים עם כל הסטודנטים בתכנית. המפגשים הקבוצתיים מתייחסים לאתגרי ההשתלבות בלימודים האקדמיים, וכן לזהות הישראלית-אתיופית, לעולמה, קשייה, ושאיפותיה של הקהילה האתיופית, ולגיבוש תפיסתם העצמית של חברי הקבוצה כאנשי חינוך הנושאים שליחות חברתית משמעותית, קהילתית-ייחודית וכלל-ישראלית כאחד. המפגשים האישיים מתקיימים לפי צורך. ירון הוא הכתובת לכל דבר ועניין בהיבטים אישיים. 

מסגרות תמיכה 
ניתנות לפי הצורך והעניין במספר דרכים: 
  • מכינת קיץ בת כ 20 יום לפני תחילת שנת הלימודים הראשונה, שנועדה לחיזוק מיומנויות היסוד (עברית, אנגלית, מחשבים, אסטרטגיות למידה) 
  • עזרה לפי הצורך במרכז מעי"ן לתמיכה והדרכה אישית בכתיבה אקדמית 
  • סיוע קבוע במרכז תמיכה ללקויי למידה לסטודנטים הזקוקים לו 
  • מלגות שונות, מעונות מוזלים וסיוע כלכלי, לפי הצורך
  • פגישות אישיות עם ירון דסטה, רכז התכנית, לפי הצורך.
 ​
Footer Mobile