טופס נייח

תכניות לימודים משנים קודמות

לימודי אנגלית במכללת אורנים נעשים במתכונת חד חוגית או דו-חוגית ומורכבים, כמו הלימודים ברוב החוגים, מקורסי חובה וקורסי בחירה. 
לצפייה בתוכניות לימוד בחוג ללימודי אנגלית משנים קודמות לחץ על הקישור הרלוונטי: 
Footer Mobile