טופס נייח

תנאי קבלה והרשמה

על מנת להתקבל ללימודים סדירים או ללימודי הסבת אקדמאים להוראה בחוג לאנגלית עלייך לעמוד בתנאי הקבלה של מכללת אורנים ולעבור את הליכי ההרשמה המפורטים: 
א. מילוי ערכת הרשמה והגשת המסמכים הנדרשים למנהל תלמידים בהתאם למועדי ההרשמה. 
ב. עמידה במבחן כניסה של החוג לאנגלית - מועמדים העומדים בתנאי הקבלה המכללתיים יוזמנו למבחן חוגי. המבחן כולל הבנת הנקרא, כתיבת חיבור, בחינת רמת אוצר מילים וראיון אישי.

הזמנה למבחן החוגי מותנית במילוי ערכת הרשמה.
​To prepare for the entrance exam, check out the word lists at the following sites and do the exercises. Look up the 1,000-word, 2,000-word, and Academic word lists. You might also refresh your memory about writing conventions, including capitalization and punctuation.   ​

Footer Mobile