טופס נייח

רשימת מקבצים ברב תחומי

​שם​​ ​המקבץ ​מרכז המקבץ ​במסגרת החוג
​הש​​פה​​​​ הערבית​ד''ר אביטל הולדנגרבר​הוראת השפה הערבית
​התנ"ך מרחבי תרבותד''ר מיכה רואי​מקרא
​אדם ו​​סביבה בישראלד'ר לי כהנר​גיאוגרפיה ולימודי סביבה
​סיכון והדרה חברתית בחינוך​ד"ר אסנת ניסנוב​חינוך חברתי קהילתי
קהילה וניהול​ד"ר אסנת ניסנובחינוך חברתי קהילתי
​ישראל דמוקרטיה במשברד'ר לודמילה קריבוש​אזרחות ולימודי דמוקרטיה
תולדות האמנות
עודד הירש​אמנות
​אמנות יצירה​עודד הירש ​אמנות
​מקבץ חברה תרבות ומחשבה     ​ד'ר לודמילה קריבוש ​סוציולוגיה
​תקשורת​ד"ר אריאל פרידמן​תקשורת
ישראל במזרח התיכון ד'ר משה שנר​היסטוריה
​מבע יצירתי​ד'ר נעמי דה מלאך​ספרות דרמה ומבע יצירתי​

Footer Mobile