טופס נייח

אודות התכנית

הוראת של"ח מרכזת בבתי הספר את מכלול הפעולות החינוכיות המתקיימות בתחומי ידיעת הארץ והזיקה אליה. הוראת המקצוע מתאפיינת בפעילויות רבות המשלבות פעילות חוץ כיתתית מגוונת עם הוראה בכיתה. הפעולות בשדה משלבות חינוך סביבתי, לאומי חברתי ומפגישות את תלמיד השל"ח באופן בלתי אמצעי עם מערכות נוף-אדם בסביבתו הקרובה והרחוקה.

תעודת הוראה
לבוגר התכנית תוענק תעודת הוראה שנייה בתחום הוראת של"ח וידיעת הארץ לביה"ס העל יסודי מטעם מנהל חברה ונוער של משרד החינוך.

נושאי לימוד אקדמיים
 • ידיעת הארץ 
 • היסטוריה של עם ישראל 
 • גיאוגרפיה של ארץ ישראל 
 • ארכיאולוגיה של ארץ ישראל
 • מדעי הטבע והסביבה 
 • זהות, לאום ומורשת 
 • טופוגרפיה, ניווטים והתמצאות
 • ציונות - עלייה התיישבות ובטחון

משך הלימודים
בהתאם לתכנית האישית של הסטודנט.

תכנית הלימודים
התכנית משלבת קורס שנתי (4 ש"ש) באורנים ולימודים המועברים ע"י מנהל חברה ונוער - משרד החינוך.

תנאי קבלה
 • סטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון ותעודת הוראה בחוגים: גיאוגרפיה, לימודי א"י, היסטוריה של עם ישראל, מקרא וביולוגיה.
 • בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בחוגים הנ"ל. 
 • בעלי תואר ראשון, הלומדים בתכנית להכשרת אקדמאים להוראה בחוגים הנ"ל.
 • ראיון קבלה

ראשת התכנית​
Footer Mobile