ארבורטום

הארבורטום הוא אוסף של מיני עצים שהובאו לכאן ממקומות שונים בעולם. כאן נוכל להכיר עצים שאינם צומחים בר בארצנו. תשומת לב מיוחדת ראוי להקדיש למיני המחטניים, אשר למרות היותם פרימיטיביים מהעצים רחבי העלים הם מהווים מרכיב עיקרי של היערות באזורים הצפוניים והקרים של כדור הארץ.
Footer Mobile