גינה לימודית

בחיים המודרניים, כמעט כל מזוננו נקנה בחנות והקשר שלנו עם האדמה הולך ונחלש. גידול של גינה קטנה, עשוי ליצור מפגש מחודש בין האדם לאדמה ופיתוח המודעות של הלומד לסביבתו הקרובה. חלקה זו משמשת את מורי החוג לביולוגיה ללימוד מורים וגננות מהי גינה אקולוגית, כיצד להקים גינה כזו ומה חשיבותה כנושא אינטגרטיבי בגן ובבית הספר. בנוסף משמשת החלקה גם את התלמידים הלומדים במרכז המחוננים.
Footer Mobile