גיאופיטים תרבותיים

הגיאופיטים (Gophytes) הם צמחים בעלי נצר תת קרקעי הכולל אבר אגירה וניצני התחדשות ונקרא: ״האיבר הגיאופילי״.

קיימים סוגים שונים של אברי אגירה הנבדלים במקור האיבר האוגר והם כוללים:
פקעת וקנה שורש (גבעול), בצל (עלים), ציצת שורשים (שורש).

החלקה הוקמה בסתיו 2015 בעזרתה של ד״ר דליה לוזנר המתנדבת בגן והיא כוללת גיאופיטים ממקורות שונים בעולם.

מטרות החלקה מתמקדות בלימוד הביולוגיה של הגיאופיטים וחשיפה למקומם המכובד בענף החקלאות לגידול פרחים ובגינון המקומי.

תצוגת המינים בחלקה כוללת: מינים מקומיים שעברו תירבות, מינים וזנים חדשים שהוכנסו לאחרונה לגינון וכאלה שמצויים עדין בתהליך אקלום.

בחלקת הגיאופיטים התרבותיים מתקיימת פריחה בכל עונות השנה  והיא מאוכלסת במינים נשירי חורף, נשירי קיץ  וירוקי עד, להבדיל מהחלקה הסמוכה, המאוכלסת במיני גיאופיטים של ארץ ישראל, שהם כולם מינים נשירי קיץ.


Footer Mobile