דקלים

משפחת הדקליים (Palmae, Arecaceae) מכילה כ-200 סוגים וכ-3,500 מינים של עצים ירוקי עד הממוקמת במקום הרביעי או החמישי (תלוי באומדן המינים) בין משפחות החד- פסיגיים. הדקליים מצויים בכל האזורים הטרופיים והסובטרופיים והם סימן היכר מובהק של נאות מדבר ואיים באוקיינוס השקט. לבני משפחה זו יש גזע ההולך וצומח כלפי מעלה , ובראשו ציצה של עלים גדולים המסתעפים בצורת שיבולת או בצורת מניפה . משפחת הדקליים נחשבת שנייה בחשיבותה מבחינה כלכלית לאחר משפחת הדגניים ומינים שונים משמשים כמקור מזון, שמן, סיבים, עלים לקליעה ועץ לבנייה. בארץ צמחו בר רק שני מינים : דקל התמר , או תמר מצוי , ודקל הדום , או דום מצרי . במשך השנים , בעיקר במאה העשרים , הוכנסו לארץ מינים רבים של דקלים כצמחי נוי . בין הידועים בהם אפשר לציין את הוושינגטוניה והסבל - דקלים שעליהם דמויי מניפה גדולה , והם מתנשאים במשך שנות גידולם לגובה רב.

הגן הבוטני באורנים
Footer Mobile