קרקעות קלות

החול הוא חומר תשתית המורכב בעיקרו מגרגרי קוורץ שנוצרים מבליית סלעי גרניט. מי הגשמים מחלחלים בחול במהירות, משום שכושר ספיחת המים והמינראלים של החול נמוך מאוד בהשוואה לקרקע. החול מהווה בית גידול יובשני וקשה גם באזורים גשומים, ומסיבה זו נמצא מינים רבים של צמחים הנפוצים גם במדבר וגם בחוף הים. תכונות רבות המשותפות לצמחי המדבר ולצמחי חוף הים כגון: שעירות, בשרניות, קוטיקולה עבה ומערכת שורשים עמוקה, מאפשרת להם להתגבר על תנאי היובש. החול הוא תשתית בלתי יציבה שנישאת ברוח ועלולה לפגוע בצמחים, לכסותם או לחשוף את שורשיהם. צמחים הגדלים בחול נודד עמידים בפני פגיעתו הם צומחים ופורצים דרך שכבת החול המכסה אותם, ומשתרשים במהירות אם נחשפו שורשיהם. נוסף לפגעי החול עומדים צמחי החוף ברסס מי- ים הנישא ברוח שעלול לצרוב את עליהם. שערות צפופות, שכבות שומניות על העלים ואופיים השרוע של הצמחים, מאפשרים להם להתקיים בסביבה קשה זו.
Footer Mobile