קישון וקרקעות כבדות

​חלקה זו מהווה בסיס לפרויקט משותף של הגן הבוטני באורנים ורשות נחל הקישון.

מטרות הפרויקט:
1.    הקמת גרעין רבייה חי של צמחים, המשתלב בפעילות החינוכית השוטפת של הגן הבוטני:
א.    של מיני צמחים נדירים וצמחים הנתונים בסכנת הכחדה, כדוגמא לשימור מיני בר.
ב.    של מינים הנפוצים באזור האפנדיקס של נחל הקישון, כדוגמא לבית הגידול של מלחת הקישון.

2.    הקמת בנק זרעים של מיני צומח נדירים מהנחל כמקור להשבתם לנחל הקישון בעתיד

מלחת הקישון (האפנדיקס) מהווה שריד מנופו הקדום של נתיב נחל הקישון בדרכו לשפך הים. זהו שריד לבית גידול הולך ונעלם של חברת הצומח שאפיינה את נחלי החוף בארצנו. האזור מאופיין בשטחי הצפה הנתונים למשטר של גאות ושפל הגורמים להמלחת הקרקע.   סקר שערכה רשות נחל קישון בשנת 2014-2015 מצביע על ריכוז גבוה יחסית של צמחי מלחה ( 8%) הצומחים באגן ההיקוות של הנחל.

כתבה על חלקת קישון נרקיסים
חלקת קישון - הגן הבוטני באורנים

#
Footer Mobile