בתת הספר

ארץ ישראל שוכנת בין הים ובין המדבר. כשמרחיקים מזרחה ודרומה הולכת ופוחתת כמות המשקעים ובמקביל חלה ירידה בכושר נשיאה של השטח. ב אזורים בהם כמות המשקעים השנתית הממוצעת היא כ-200 מ"מ, (ספר המדבר) הצומח האופייני הוא בתת הספר, המורכבת בעיקר משיחים נמוכים עשבוניים וגיאופיטים. בניגוד לבתה ולגריגה (ראה סעיף 11), בתת הספר אינה נובעת מתהליכי התערבות והפרעה, אלא כתוצאה משיווי משקל טבעי בין הצומח לבין תנאי האקלים והקרקע. בשל ריבוי הגיאופיטים והמינים החד-שנתיים מצטיינות בתות בספר בשפע של פריחה בסוף החורף ובתחילת האביב.
Footer Mobile