סדרת מפגשים העוסקת בדרכים לקידום קמפוס רב- תרבותי באורנים

היחידה לחיים משותפים במכללת אורנים
תכנית המפגש


15:10-15:00 דברי פתיחה

ד״ר ניר מיכאלי - רקטור מכללת אורנים
אילת אילני - דיקאנית הסטודנטים והסטודנטיות 


15:25-15:10
"יחסים  והזכות לביטוי של זהויות"
יעל מעין - דוקטורנטית לסוציולוגיה ומנהלת מיזם- "הקמפוס כמרחב משותף" ביוזמות אברהם
 
 
בהרצאה נעסוק במתח שבין כינון יחסים בין קבוצות בקונפליקט (יהודים וערבים-פלסטינים) לבין הרצון לאפשר מתן ביטוי לזהויות היוצרות קונפליקט ואי הסכמה.  נשאל כיצד נוכל לעסוק בשתי סוגיות אלו בו זמנית? ההרצאה תניח יסודות לשאלה ותבקש להמשיג את האתגר מתוך ניתוח של המרחב ושל  שחקנים שונים בקמפוס.

15:25-16:10 
דיון בעקבות ההרצאה 

16:00-16:30
״מחיר ההתעלמות משיח בסוגיות חברתיות- פוליטיות מורכבות״ 
ד״ר שרף חסאן - מרצה וחוקר בחוג לחינוך והחוג לאזרחות וסוציולוגיה , איש חינוך ופעיל חברתי.  

בהרצאה זו נעסוק בבחירה לגעת או לא לגעת בסוגיות קונפליקטואליות בכיתות הלימוד. רבים במוסדות האקדמיה והחינוך בוחרים להימנע מעיסוק בסוגיות אלה  מסיבות שונות. ההרצאה תעסוק במחיר ובהשלכות של בחירה בעיסוק בידע מורכב על התהליך החינוכי ובכלל.

16:00-16:45: דיון בעקבות ההרצאה 

16:45-17:00 
דברי סיכום
ד״ר רחל רביד ופאתן ברכאת-טבאג׳א - רכזות היחידה לחיים משותפים 

Footer Mobile