פנייה אלינו

ד"ר רחל רביד
רכזת משותפת ליחידה לחיים משותפים
rachel_r@oranim.ac.il

פאתן טבאג'א בראכת
רכזת משותפת ליחידה לחיים משותפים
faten.barakat@oranim.ac.il

Footer Mobile