טופס נייח

בית הספר הבינלאומי באורנים

​בית הספר הבינלאומי באורנים ממוקם בלב הקמפוס השלו של מכללת אורנים, בצפון הירוק של ישראל. ביה"ס מבקש להביא חוקרים, אנשי חינוך וסטודנטים מרחבי העולם לחוויית למידה, הוראה ומחקר ברוח ערכי אורנים: חדשנות חינוכית, מצוינות אקדמית ומנהיגות; כבוד לשונות אינדיווידואלית ולהבדלים תרבותיים; גיבוש והעצמת הזהות האישית תוך חינוך לאחריות קולקטיבית. ביה"ס הבינלאומי באורנים הוא בית לקהילה רב תרבותית תוססת ולומדים ועובדים בו יחד אנשים מרקע שונה המפרים זה את זה.
 
ארבעה מרכיבים משולבים בבסיס העשייה של ביה"ס הבינלאומי באורנים:
 
​​ביה"ס הבינלאומי באורנים
ייעוד
ביה"ס הבינלאומי באורנים רואה את ייעודו בהפיכתו למרכז בינלאומי של ידע אקדמי מחקר ודיון, ושל פיתוח רעיונות חינוכיים חדשניים ושיטות הוראה מתקדמות. ביה"ס הבינלאומי מבקש לחזק את הקשר בין התרבויות השונות בישראל תוך דיאלוג מתמיד והפריה הדדית. ביה"ס הבינלאומי מבקש לחזק את הקשר בין מדינת ישראל והעולם, ובכלל זה העולם היהודי. בעשותו כן, שואף ביה"ס הבינלאומי, כמו גם מכללת אורנים כולה, להפוך למוביל של  שינויים חברתיים.
 
חזון
ביה"ס הבינלאומי באורנים שואף לקיים שיתופי פעולה אקדמיים עם חוקרים, סטודנטים ומנהיגים ממגוון תרבויות, דתות ותפיסות עולם במטרה להעשיר את עולם הידע בכלל, ולקדם הבנה בין תרבותית בפרט.  ביה"ס הבינלאומי מבקש ליזום שיתופי פעולה בינלאומיים במטרה לקדם שינוי חברתי ברוח ערכי היהדות וברוח ערכי מדינת ישראל והערכים ההומניסטים עליהם היא מושתתת.

בית הספר הבנלאומי באורנים
​​​​
"להושיט יד לאחר מתוך רצון לקיים שיח משותף ומכבד אשר בבסיסו ערכים אוניברסליים של זכויות אדם, דמוקרטיה, וכבוד לכל שונות תרבותית ואחרת"
פרופ' דויד מיטלברג, יו"ר ועדת ההיגוי, ביה"ס הבינלאומי, מכללת אורנים
​​​​​​​​​​​​
Footer Mobile