קורסי חברה, זהות ודעת

חובות בחברה, זהות ודעת

להלן החובות בתחום חברה, זהות ודעת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון
החובות הנם החל משנת תשפ"א.

במסגרת חובותיכם בתחום חברה, זהות ודעת עליכם ללמוד 3 קורסים בהיקף 8 נ"ז (4 ש"ש)
ע"פ החלוקה הבאה:
קורס עשייה חברתית בהיקף  2 ש"ש (4 נ"ז) המורכב מ:
קורס מלווה עשייה חברתית בהיקף 1 ש"ש + עשייה חברתית התנדבותית בת 40 שעות שתזכה אתכם ב- 1 ש"ש.
סט' שישרתו בשירות מילואים על סך 14 ימים ומעלה במהלך הלימודים, פטורים מהתנדבות זו(יש להשתבץ לקורס אך לא להתנדב בפועל).
חובה זו ניתן לסיים עד סוף שנה ג'

קורס מוק אחד בהיקף 1 ש"ש (2 נ"ז)– אותו תלמדו בסמסטר ב', הקורס כבר משובץ לכם למערכת. מידע נוסף ישלח לקראת סמסטר ב' ממרצי הקורס.
3. קורס בחירה עיוני בהיקף  1 ש"ש  (2 נ"ז)– הקורסים נלמדים באופן מרוכז בחופשת סמסטר או בחופשת הקיץ.
תאריכי הקורסים מופיעים בשם הקורס.
חובות אלו עליכם לסיים עד סוף שנה א'.

*החובות החל משנת תשפ"א.


Footer Mobile