קורסי חברה, זהות ודעת

 Contact Form

קורסי חברה, זהות ודעת

​קורסי חברה, זהות ודעת
קורסי חברה, זהות ודעת מהווים חשיפה לתחומי ידע אחרים ובעיקר שיטות חשיבה אליהם לא תחשפו במסגרת חוגי ההתמחות שלכם.

הקורסים המוצעים עוסקים בנושאים מגוונין והם בעלי אופי סדנאי, עיוני/ תאורטי מקוון.
על כל סטודנט בתואר ראשון באורנים ללמוד במקביל לקורסי החוגים וההכשרה גם קורסי חברה, זהות ודעת.

מטרת הקורסים בחברה, זהות ודעת

 • העשרת הידע התרבותי-הכללי
 • הרחבת אופקים
 • התנסות בלמידה אינטגרטיבית והתנסות בסביבת למידה אוניברסיטאית

קורס עיוני

מרצה: ד"ר קובי אסולין
היקף הקורס: סמסטריאלי, 1 ש"ש 2 נ"ז
מועד הקורס: מרוכז קיץ 2022

האם תחבורה ציבורית בשבת ראוי שתתקיים בישראל?
האם ראוי שתתקיים הפרדה בין גברים ונשים באקדמיה ואיך?
האם נכון לחייב תלמידי ישיבה להתגייס לצבא?
האם צודק שצעירים יתבעו דיור בר-השגה מהמדינה?
האם מוצדק להפריט את מערכת החינוך?
האם ראוי שיתקיימו לימודי ליבה לחרדים?
האם ראוי ש"שוברים שתיקה" ירצו בבתי ספר? מה הופך חינוך יהודי להדתה?
איך קובעים סל תרופות? 

שאלות אלו ורבות אחרות מקיפות אותנו כל העת כאזרחים מן השורה ועדיין רובנו לא מכירים את התאוריות והנימוקים התאורטיים המרכזיים שעומדים בבסיס דיונים אלו. שאלות אלו הופכות סבוכות יותר ויותר לנוכח מציאות מודרנית מורכבת ולנוכח חברה רב-תרבותית שסועה וסבוכה בישראל. מהי השפה שלאורה ניתן לדון בשאלות כאלו? מהו ההקשר הפוליטי-רעיוני שבחסותו שאלות אלו מקבלות את מורכבותן? הקורס לא מתחייב להעמיד פתרונות לשאלות אלו, מתוך הנחה שעמדות פוליטיות מן הראוי שיתגבשו באופן אישי. אם זאת הקורס רואה עצמו כמחויב להעמיד שפה מושגית ותיאורטית לדיון בדברים, שפה אשר מתוכה אזרחים זכאים ויכולים לגבש את עמדתם.

חלק גדול משאלות אלו יידונו תחת מסגרות דיון "דמוקרטיות" פנימיות לקורס: הצבעה לפני ואחרי הדיון על סוגיות שבדיון, שיח פנימי פתוח, קבוצות דיון פנימיות שיגישו מסקנה למליאה בסוגיה שעומדת על הפרק.

מרצה: דר משה שנר
היקף הקורס: סמסטריאלי, 1 ש"ש, 2 נ"ז (+ סיור לימודי 1 ש"ש, 2 נ"ז
ההצטרפות למסע כשיצא תהיה מותנית בהשתתפות במפגשי הקורס)
מועד הקורס: סמסטר א' ימי ג' 14:00-15:30

המסע אל העולמות שהיו ואינם: שיח זהות, עבר הווה ועתיד

מטרות הקורס
רק לפני כמה עשורים התקיימו באירופה חיים יהודים עשירים, רבי שנים, שקיימו דיאלוג מרתק עם סביבתם – העולמות הללו חרבו ב"שואה". גם הקהילות היהודיות בארצות האסלאם באו לקיצן לאחר הקמת מדינת ישראל. תרבויות היהודים הגדולות, היידיש, הלאדינו והיהודית-ערבית, אינן, ולנו קשה לדמיין את עושר החיים היהודיים במקומות אלו. מנגד נהיה שיח השואה לשיח אינטנסיבי והוא מעורר תהיות על מגמותיה של תרבות הזיכרון הישראלית ועל מקומה של השואה בזהות הישראלית. בקורס "המסע האחר לפולין וליטא" אנו מציעים לסטודנטים מכל קבוצות האוכלוסייה, "לצאת מהקופסה" של סיורי התלמידים הרגילים והמוכרים ולהתנסות בלימוד ובשיח אחר עם העבר, עם ההווה הישראלי המורכב ועם המחשבות שלנו לגבי העתיד.
את הדיאלוג הזה נקיים עם בני שיח מ"שם", סטודנטים, מורים, אנשי חברה, ונברר יחד סוגיות של זהות, זיכרון היסטורי ובניה של חברה דמוקרטית.

נושאים
העולם היהודי ערב מלחמת העולם השנייה; החיים היהודיים בפולין ובליטא (כמודל לעיסוק בשאר קהילות היהודים שחרבו); היסטוריה של פולין וליטא; מלחמת העולם השנייה ו"הפתרון הסופי" של "בעיית העם היהודי"; הסיור בעקבות החיים היהודיים: מטרות, אמצעים ותוכניות; שיח עם פולין "הצעירה" וליטא "הצעירה"; היכרות עם מוזיאון בית לוחמי הגטאות ועבודה משותפת עם אנשי מחלקת החינוך שם על עיצוב יחידות לימוד שונות הקשורות למסע: אתרים, אירועים, דמויות, טקסי זיכרון; מסע לפולין וליטא (וכל תפוצה יהודית אחרת) כ"מחקר פעולה" של מורים ותלמידים.

מרצה: רבאח חלבי
היקף הקורס: סמסטריאלי, 1 ש"ש 2 נ"ז
מועד הקורס: מרוכז מקוון חופשת סמסטר

המטרה תהיה לנסות לפענח ולהבין את המדיניות שעומדת בבסיס החינוך לערבים לאורך השנים, בקונטקסט של מדיניות ההדרה שנהוגה כלפי המיעוט הערבי בישראל, ולאור מודלים שונים בעולם לחינוך למיעוטים בחברה רב תרבותית. בקורס נלמד על מודלים שונים של רב- תרבותיות. על תיאוריית הפדגוגיה הביקורתית, ונבחן מבנה מערכת החינוך לערבים ומטרות החינוך לערבים דרך הסתמכות על תיאוריות אלה. הקורס יתקיים דרך הזום.

מרצה: דר מולי פלג
היקף הקורס: סמסטריאלי, 1 ש"ש,  2 נ"ז
מועד הקורס: סמסטר ב' ימי ג' 14:00-15:30

תיאור הקורס
הקורס מספק לסטודנטים הזדמנות להכיר מגוון של תיאוריות ומודלים בתחום של קונפליקט חברתי והדרכים להתמודד עמו. הקורס מקדם גישה אינטר-דיסציפלינרית ומשלב תחומי ידע שונים כגון מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, תקשורת, פילוסופיה, קרימינולוגיה, חינוך, כלכלה, תיאולוגיה, היסטוריה ולימודי תרבות כדי להעיר את הידע וההבנה בנושאים רחבי היקף רלבנטיים כניתוח קונפליקטים והדרכים לניהולם וליישובם.

הקורס הוא אינטראקטיבי והשתתפותי באופיו. הידע בו נבנה וניזון משיחות, דיונים, החלפת חוויות, משחקי תפקידים ותרגילים שונים המותאמים לכל נושא ונושא. בכל שבוע ידונו בכיתה דילמות וסוגיות אקטואליות אשר נובעות מהתאוריות והמודלים שיוצגו לתלמידים. המפגשים בנויים על היכולת של התלמידים לנתח ולהבין קונפליקטים חברתיים מסוגים שונים וברמות התנהלות אחרות מהבין אישי, דרך הקהילתי, הארגוני, הלאומי והבין לאומי. לאחר ההיכרות עם הקונפליקטים השונים וזיהוי הסיבות להיווצרם, דינמיקות התפתחותם והשלכותיהם על המעורבים ועל סביבתם, יועלו אפשרויות שונות לניהול הסכסוכים ויישובם.

הקורס יתנהל לאורך רצף נושאי מפרוץ סכסוכים (הסיבות, הנסיבות והמוטיבציות של הצדדים), דרך התרחבותם והסלמתם (הגורמים המלבים אותם) ועד להתמודדות עימם (ניהולם או יישובם), באמצעות עשיית שלום לטווח הקצר (משא ומתן) ובניית שלום לטווח הארוך (דיאלוג).

מרצה: עופר קצ'רגין
היקף הקורס: סמסטריאלי, 1 ש"ש 2 נ"ז
מועד הקורס: מרוכז קיץ 2022

הקורס בנוי על שלוש צלעות:
א. הפלטפורמה היא טקסטים ספקולטיביים מהז'אנרים פנטזיה, מדע בדיוני ואימה
ב. התווך הרעיוני באמצעותו ניגש לניתוח הטקסטים מקיף קשת רחבה של מחשבות, תיאוריות ורעיונות ממגוון דיסציפלינות. הללו אמורים לטעת בסטודנטים הבנה שישנו 'אוקיינוס של פרדיגמות בתרבות האינטלקטואלית הכללית' ממנו הם יכולים לטעום במידה וירצו בכך.
ג. ההתייחסות והבחינה של רבדי מציאות שונים של החברה הישראלית כיום הינה הצלע השלישית. צלע זו תאפשר לסטודנטים לתרגם את הטקסטים הבדיוניים מזה ואת הרעיונות הפילוסופיים המופשטים מזה למציאות הישראלית (חברה, פוליטיקה, כלכלה וכו') בת זמננו. בנוסף, ייתכן שהיא תביאם להבנה שבמציאות זו ישנם לא פחות רכיבים של בדיון, פנטזיה ואימה מאלו המצויים בשתי הצלעות האחרות.
 

מטרות הקורס
 • סוגות הפנטזיה, המדע הבדיוני והאימה – מאפיינים, גבולות, סוגים ומקרי-מבחן .
 • החברה הישראלית – מאפיינים וסוגיות מפתח.
 • תיאוריות סוציולוגיות, פילוסופיות ותרבותיות בהקשר של חקר פנטזיה, מדע בדיוני ואימה.
 • טקסטים ספקולטיביים, החברה הישראלית וחינוך.
 • פרובלמטיזציה של מושג הזהות בהקשר חינוכי ובית-ספרי באמצעות טקסטים ספקולטיביים.
 • סוגיות אזרחיות, חברתיות, פוליטיות וחברתיות בראי טקסטים ספקולטיביים.
 • מגדר ומיניות בראי טקסטים ספקולטיביים.
 • מיליטריזם, לאומנות ובסיסי סולידריות קולקטיבית אחרים בראי טקסטים ספקולטיביים .
 • קפיטליזם וצורות קיום כלכליות-חברתיות אלטרנטיביות בראי טקסטים ספקולטיביים.
 • דת וסוגי רוחניות אחרים בראי טקסטים ספקולטיביים .
 • טכנולוגיות עתידניות, תיאוריות מדעיות וטרנספורמציות אפשריות של חברה, פוליטיקה וזהות בראי טקסטים ספקולטיביים.


מטרות השיעור
 היכרות עם סוגיות מפתח הקשורות בחברה הישראלית, ובכללן גזע ואתניות, מעמד ויחסי עבודה, מגדר ומשפחה, דת, חילון והדת, פוליטיקה, מיניות וסטייה, סביבה, סמים וחברה, בעלי-חיים וחברה, צבא ומיליטריזם. המפגש עם סוגיות אקטואליות אלה יעשה דרך ניתוח של טקסטים מעולם המדע הבדיוני, הפנטזיה והאימה. למשל, בספרות: ספרי ההוביט ושר הטבעות, האריה המכשפה וארון הבגדים, מדריך הטרמפיסט לגלקסיה; בקולנוע: מלחמת הכוכבים, כוכב הקופים; בתיאטרון: הגולם; ובטלוויזיה: תיקים באפילה, באפי ציידת הערפדים.

מרצים: סטודנטים.יות בתכנית רג"ב
היקף הקורס: סמסטריאלי, 1 ש"ש,  2 נ"ז
מועד הקורס: מרוכז

מטרת הקורס
לחשוף ולהתנסות וללמוד פדגוגיות חדשניות ולחולל שינוי בדרכי הוראה למידה והערכה במערכת החינוך הפורמלית.
הקורס יתנהל באופן סדנאי בו יחשפו הסטודנטים לכלים ותכנים פדגוגיים, ארגונים, ניהוליים, פרקטיים יישומיים שמועברים לסטודנטים ברגב.

נושאים מרכזיים
:

 • שלושת הטובים – מצוינות חינוכית
 • תהליכי הובלת שינוע
 • מעבר מהוראה להנחיה
 • פדגוגיות חדשניות.


דרכי הערכה

 • דרכים מגוונות יישומיות על פי בחירה.


הקורס מתאים לכל מי ש....

 • מתעניינ.ת בהובלת שינוי במערכת החינוך
 • שרוצה לרכוש כלים בפדגוגיה חדשנית
 • שרוצה להתפתח בדרכי הערכה רב ממדיות מבוססות מיומנויות
 • שרוצה להיות רלוונטי.ת לשטח המתפתח.

מרצה: ד"ר סופי צופיה ברזילי
היקף הקורס: סמסטריאלי, 1 ש"ש 2 נ"ז
מועד הקורס: סמסטר ב ימי ג 14:00-15:30

הקורס יעסוק בעקרונות הכלליים של הפדגוגיה המתבוננת ויאפשר לסטודנטים להתנסות בשלושה תחומי תרגול מרכזיים: מיינדפולנס (mindfulness), ניתוב לשוני פיסיולוגי (NLP), יוגה, ולבחון את דרכי היישום האפשריות שלהם בשדה החינוך. מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנטים את העקרונות של הפדגוגיה המתבוננת (contemplative education) העוסקת בזיקה בין החינוך המסורתי והידע שהתפתח במסורות הרוחניות במערב ובמזרח העוסק ביחס בין גוף ונפש, התבוננות, והתפתחות אישית. הפדגוגיה מתבוננת מנסה לשלב בתוך הלימוד האקדמי תאוריות ופרקטיקות של התבוננות, של מדיטציה ושל הקשבה לאחר. המטרה היא להפוך את הלימוד של התכנים הדיסציפלינריים לאישיים ולעמוקים יותר תוך מבט על ההקשרים החברתיים והרוחניים הרחבים ביותר.

מרצה: טרם נקבע
היקף הקורס: סמסטריאלי, 1 ש"ש 2 נ"ז
מועד הקורס: מרוכז קיץ 2022

המסע ללב קהילת יהודי אתיופיה יתארח בקהילות במרכז הארץ, בערים פתח תקווה, לוד ורמלה וייתן הזדמנות יוצאת דופן להכיר את נקודת מבטם של אנשי חינוך וחברה מקהילת יוצאי אתיופיה בישראל.
את המסע תנהל ווביט וורקו מנגיסטו, סופרת, מרצה, אשת אקדמיה וחינוך, והמפקחת הארצית באגף ילדים ונוער בסיכון, בליווי חברות קבוצת ההיגוי: אורטל ברקה, רכזת תכנית מיכאל באורנים ואיילת אילני, דיקנית הסטודנטים והסטודנטיות.


עשייה חברתית

מרצה: אבי גרוסמן וגיא חפץ
היקף הקורס: שנתי 2 ש"ש 4 נ"ז (כולל מעורבות/ התנדבות חברתית)
מועד הקורס: סמסטר א , ימי ג' 14:00-15:30
   

 • מפגש חשיפה מקוון לקורס לפני תחילת שנת הלימודים – ההשתתפות במפגש היא חובה ותנאי להשתתפות בקורס
 •  מפגש שבועי לאורך סמסטר א' (ימי ג' 14:00-15:30)
 • מפגש סיכום והצגת תוצרים בהיקף של 3 ש' לקראת סוף סמסטר ב'


רציונאל
רציונאל הקורס יוצא מתוך ההנחה שהתנסות אקטיבית של סטודנטים בתהליך יזמות חברתית-חינוכית, תתרום להפיכתם לאנשים אקטיביים יותר בסביבה החברתית והחינוכית בה הם חיים ופועלים. הקורס בנוי כתהליך של למידה והתנסות, היוצא מתוך המקורות הפנימיים של כל סטודנט המניעים אותו/ה לשינוי אל הסביבה.
תהליך היזמות מתחולל בנקודת המפגש שבין הרצון הפנימי לחולל שינוי לבין המציאות שבה השינוי יכול לקרות. במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים לחשוב מחוץ לקופסה, להתבונן בסביבתם בעיניים בוחנות, לזהות סוגיות חברתיות המעוררות אותם לעשייה ולקבל החלטות באופן מושכל בדרך לפיתוח תהליך שינוי חינוכי וחברתי.
הסטודנטים ילמדו להגדיר בעיות, להציע פתרון יזמי בר-קיימא במסגרת תכנית עבודה סדורה, ולממש אב-טיפוס ראשוני של יוזמה.

הכשרת מנחים/מלווים לקבוצות מגוונות מרחבי העולם
היקף הקורס: קורס מרוכז 2 ש"ש , 4 נ''ז (כולל מעורבות /התנדבות חברתית)
מרצה: לורי אברמסון
מועד הקורס: אוקטובר 2021+ אירוח במהלך סמסטר ב'.
3-7.10.21

אתם מוזמנים לקחת חלק ב"מפגשים בינלאומיים" - הכשרת מנחים ומלווים לקבוצות מחו''ל,  קורס ייחודי בחברה, זהות ודעת" - 4 נ''ז! בשיתוף עם ביה''ס הבינלאומי ותוכנית חולמי הגליל, הקורס מיועד לכל מי שמעוניין להכיר תרבויות שונות לכל מי שדואג לקיומם של חיים משותפים בארץ ובעולם. מבנה הקורס: חלק א' – קורס מרוכז בתאריכים 3-7/10; חלק ב' – 28 שעות מחויבות בסמ' א' וב' בתיאום אישי.

פרטים נוספים
לורי אברמסון Lori_a@oranim.ac.il 

מרצה: פרופ' אורי שיינס
היקף הקורס: שנתי , 2 ש"ש 4 נ"ז (כולל מעורבות/ התנדבות חברתית)
מועד הקורס: 31.12  7.1 14.1  9:00-14:00

כדור הארץ מתחמם בקצב מסחרר. אנחנו, בני האדם, מחממים אותו בקצב שווה ערך להטלת 4 פצצות אטום בכל שניה. הכדור נמצא במשבר מגוון מינים שלא היה כדוגמתו מאז נכחדו הדינוזאורים ואיתם 50% מהמינים. אנחנו משמידים יערות בקצב שווה ערך לגודל מגרש כדורגל בכל שניה. בכל שניה אנחנו גם משליכים לאוקיינוסים 250 ק"ג של פלסטיק.
בקורס אנחנו נלמד ביחד על האתגרים החשובים ביותר שעומדים בפני המין האנושי, נחשוב יחד על הפתרונות ובעיקר נתכנן ונצא לשטח לפעול בקהילות ובמוסדות החינוך באמצעות הפלטפורמה של טיים. נלמד את היסודות של משבר האקלים, את הבסיס לחשיבות העצומה של המגוון הביולוגי ואת המקורות למשבר ולפגיעה במגוון. הלימוד יעשה ברובו דרך למידה עצמית ובקבוצות. בחלק המעשי של הקורס תתקיים סדנא להכשרת הסטודנטים על פי ערוצי הפעילות שהם יבחרו לפעול בהם.


קורסים סדנאיים

מרצים: אבי גרוסמן וד"ר דני מירז
היקף הקורס: 4 נ"ז

הקורס מותנה בראיון אישי

מרצים: איתי קן-תור וד"ר אוהד אופז
היקף הקורס: 4 נ"ז
הקורס מותנה בראיון אישי


קורסי מוק

בשש השנים האחרונות עוברת האקדמיה בעולם שינוי משמעותי: ה"מוּקים", קורסים מקוונים רבי משתתפים (MOOCs = Massive Open Online Courses) מציעים כיום לכל אדם שיש לו חיבור לאינטרנט קורסים אקדמיים בחינם, המועברים ע"י המרצים הטובים ביותר מן המוסדות האקדמיים הנחשבים בעולם MIT), הרווארד, סטנפורד, אוקספורד ועוד רבים). ותתפלאו – גם לנו, לאורנים, יש מוקים "משלנו" !

ולמי זה טוב? זה טוב לכל מי שרוצה ללמוד ברמה גבוהה ובנוחיות, מהבית. זה טוב במיוחד לכל מי שחי במאה ה- 21 ורוצה לרכוש ידע, השכלה או מקצוע מבלי להירשם ללימודים מסודרים במוסד לימוד מוכר. כבר כיום רכישת מקצוע או הרחבת הידע המקצועי באמצעות מוקים הוא דרך לימוד של מיליונים ברחבי העולם. התחזיות מראות שדרך הלימוד הזו, באמצעות מוקים, רק תלך ותגדל בשנים הבאות. גם משרד החינוך בישראל הכיר בחשיבותם של המוקים וכיתות רבות בישראל לומדות כיום נושאים שונים ומקצועות שונים לבגרות באמצעות מוקים.

בהחלטה משותפת של הנהלת אורנים, ועדת הוראה והמרכז לקידום ההוראה, הוחלט כי החל משנה"ל הקרובה (תשע"ח) כל סטודנט שנה א' באורנים ילמד קורס מוק אחד במסגרת קורסי "תרבות ודעת".

בדרך כלל לימוד מוק מתבצע רק בלימוד עצמי, מול המחשב. באורנים החלטנו שלימוד המוקים יתבצע באופן קבוצתי, בגישת "הנבחרת". הרעיון הוא שכל קבוצה של סטודנטים (כ-10) תבחר לעצמה מוק אחד מבין כמה אפשרויות שיציע מרצה הקורס, ותלמד אותו ביחד כאשר המטרה היא שכל משתתפי הנבחרת (הקבוצה) יסיימו את הקורס בהצלחה ויקבלו ציון טוב.
מרצה הקורס יאמן את כל הקבוצות השייכות לאותו קורס כיצד לומדים מוק וכיצד ניתן לייעל את העבודה בצוות, וכמובן יהיה כתובת לשאלות בנושא התוכן ושאלות טכניות.

בסרטון הזה תוכלו לצפות בליה מאור, מארגון "ערי חינוך" מסבירה מהם מוקיםמועדי הקורסים
הקורסים נלמדים כקורסים מרוכזים בחופשות הסמסטר.

פניה אלינו
למידע ותמיכה בקורסיחברה, זהות ודעת יש לפנות למרכז שרות לסטודנט:
student-center@oranim.ac.il
ימים: א’-ה’ 8:00-16:00
טל: 04-9838777

Footer Mobile