קורסי חברה, זהות ודעת

 Contact Form

קורסי חברה, זהות ודעת

​קורסי חברה, זהות ודעת
קורסי חברה, זהות ודעת מהווים חשיפה לתחומי ידע אחרים ובעיקר שיטות חשיבה אליהם לא תחשפו במסגרת חוגי ההתמחות שלכם.

הקורסים המוצעים עוסקים בנושאים מגוונין והם בעלי אופי סדנאי, עיוני/ תאורטי מקוון.
על כל סטודנט בתואר ראשון באורנים ללמוד במקביל לקורסי החוגים וההכשרה גם קורסי חברה, זהות ודעת.

מטרת הקורסים בחברה, זהות ודעת

 • העשרת הידע התרבותי-הכללי
 • הרחבת אופקים
 • התנסות בלמידה אינטגרטיבית והתנסות בסביבת למידה אוניברסיטאית

קורס עיוני

מרצה: ד"ר קובי אסולין
היקף הקורס: סמסטר קיץ 2023, 1 ש"ש 2 נ"ז
מועד הקורסספטמבר 24, ימי ראשון בין השעות 12:00-17:00


האם תחבורה ציבורית בשבת ראוי שתתקיים בישראל?
האם ראוי שתתקיים הפרדה בין גברים ונשים באקדמיה ואיך?
האם נכון לחייב תלמידי ישיבה להתגייס לצבא?
האם צודק שצעירים יתבעו דיור בר-השגה מהמדינה?
האם מוצדק להפריט את מערכת החינוך?
האם ראוי שיתקיימו לימודי ליבה לחרדים?
האם ראוי ש"שוברים שתיקה" ירצו בבתי ספר? מה הופך חינוך יהודי להדתה?
איך קובעים סל תרופות? 

שאלות אלו ורבות אחרות מקיפות אותנו כל העת כאזרחים מן השורה ועדיין רובנו לא מכירים את התאוריות והנימוקים התאורטיים המרכזיים שעומדים בבסיס דיונים אלו. שאלות אלו הופכות סבוכות יותר ויותר לנוכח מציאות מודרנית מורכבת ולנוכח חברה רב-תרבותית שסועה וסבוכה בישראל. מהי השפה שלאורה ניתן לדון בשאלות כאלו? מהו ההקשר הפוליטי-רעיוני שבחסותו שאלות אלו מקבלות את מורכבותן? הקורס לא מתחייב להעמיד פתרונות לשאלות אלו, מתוך הנחה שעמדות פוליטיות מן הראוי שיתגבשו באופן אישי. אם זאת הקורס רואה עצמו כמחויב להעמיד שפה מושגית ותיאורטית לדיון בדברים, שפה אשר מתוכה אזרחים זכאים ויכולים לגבש את עמדתם.

חלק גדול משאלות אלו יידונו תחת מסגרות דיון "דמוקרטיות" פנימיות לקורס: הצבעה לפני ואחרי הדיון על סוגיות שבדיון, שיח פנימי פתוח, קבוצות דיון פנימיות שיגישו מסקנה למליאה בסוגיה שעומדת על הפרק.

היקף הקורס: סמסטר קיץ 2023, 1 ש"ש 2 נ"ז
מועד הקורסראשון -רביעי , 1-4.9.24 בין השעות 14:00- 19:00
חמישי, 5.9.24 בין השעות 14:00-16:00

מטרת הקורס 
במסגרת תכנית רג"ב (תכנית המצטיינים במכללה) נלמדים במהלך שלושת השנים תכנים הנסובים סביב שלושה צירי התפתחות ולמידה שונים: ציר מנהיגותי, ציר מקצועי, וציר חברתי.
מטרת הקורס הינה הזמנה לטעום תוך התנסות וחשיפה, פדגוגיות חדשניות, פרקטיקות  לעבודה בקבוצות הטרוגניות ויצירת יוזמות ושינויים תוך כדי ראייה מערכתית.
הקורס יתנהל באופן סדנאי בו הסטודנטים יחשפו ויתנסו בכלים ותכנים פדגוגיים, ארגונים, ניהוליים, ישומיים.

נושאים מרכזיים

טוב מנהיגותי

 • מעגל האני
 • תרגילי "אימון"

טוב מקצועי

 • SML מודל 
 • מעגל אני והכתה

טוב חברתי

 • מודלים לשינוי
 • אני במערכת

מרצה: רבאח חלבי
היקף הקורס: סמסטריאלי, 1 ש"ש 2 נ"ז
מועד הקורסאוגוסט 24, 15-20.8 13:00-18:30


המטרה תהיה לנסות לפענח ולהבין את המדיניות שעומדת בבסיס החינוך לערבים לאורך השנים, בקונטקסט של מדיניות ההדרה שנהוגה כלפי המיעוט הערבי בישראל, ולאור מודלים שונים בעולם לחינוך למיעוטים בחברה רב תרבותית. בקורס נלמד על מודלים שונים של רב- תרבותיות. על תיאוריית הפדגוגיה הביקורתית, ונבחן מבנה מערכת החינוך לערבים ומטרות החינוך לערבים דרך הסתמכות על תיאוריות אלה. הקורס יתקיים דרך הזום.

מרצה: עופר קצ'רגין
היקף הקורס: סמסטריאלי, 1 ש"ש 2 נ"ז
מועד הקורס
אוגוסט 24, 15-20.8 13:00-18:30


הקורס בנוי על שלוש צלעות:
א. הפלטפורמה היא טקסטים ספקולטיביים מהז'אנרים פנטזיה, מדע בדיוני ואימה
ב. התווך הרעיוני באמצעותו ניגש לניתוח הטקסטים מקיף קשת רחבה של מחשבות, תיאוריות ורעיונות ממגוון דיסציפלינות. הללו אמורים לטעת בסטודנטים הבנה שישנו 'אוקיינוס של פרדיגמות בתרבות האינטלקטואלית הכללית' ממנו הם יכולים לטעום במידה וירצו בכך.
ג. ההתייחסות והבחינה של רבדי מציאות שונים של החברה הישראלית כיום הינה הצלע השלישית. צלע זו תאפשר לסטודנטים לתרגם את הטקסטים הבדיוניים מזה ואת הרעיונות הפילוסופיים המופשטים מזה למציאות הישראלית (חברה, פוליטיקה, כלכלה וכו') בת זמננו. בנוסף, ייתכן שהיא תביאם להבנה שבמציאות זו ישנם לא פחות רכיבים של בדיון, פנטזיה ואימה מאלו המצויים בשתי הצלעות האחרות.
 

מטרות הקורס
 • סוגות הפנטזיה, המדע הבדיוני והאימה – מאפיינים, גבולות, סוגים ומקרי-מבחן .
 • החברה הישראלית – מאפיינים וסוגיות מפתח.
 • תיאוריות סוציולוגיות, פילוסופיות ותרבותיות בהקשר של חקר פנטזיה, מדע בדיוני ואימה.
 • טקסטים ספקולטיביים, החברה הישראלית וחינוך.
 • פרובלמטיזציה של מושג הזהות בהקשר חינוכי ובית-ספרי באמצעות טקסטים ספקולטיביים.
 • סוגיות אזרחיות, חברתיות, פוליטיות וחברתיות בראי טקסטים ספקולטיביים.
 • מגדר ומיניות בראי טקסטים ספקולטיביים.
 • מיליטריזם, לאומנות ובסיסי סולידריות קולקטיבית אחרים בראי טקסטים ספקולטיביים .
 • קפיטליזם וצורות קיום כלכליות-חברתיות אלטרנטיביות בראי טקסטים ספקולטיביים.
 • דת וסוגי רוחניות אחרים בראי טקסטים ספקולטיביים .
 • טכנולוגיות עתידניות, תיאוריות מדעיות וטרנספורמציות אפשריות של חברה, פוליטיקה וזהות בראי טקסטים ספקולטיביים.


מטרות השיעור
 היכרות עם סוגיות מפתח הקשורות בחברה הישראלית, ובכללן גזע ואתניות, מעמד ויחסי עבודה, מגדר ומשפחה, דת, חילון והדת, פוליטיקה, מיניות וסטייה, סביבה, סמים וחברה, בעלי-חיים וחברה, צבא ומיליטריזם. המפגש עם סוגיות אקטואליות אלה יעשה דרך ניתוח של טקסטים מעולם המדע הבדיוני, הפנטזיה והאימה. למשל, בספרות: ספרי ההוביט ושר הטבעות, האריה המכשפה וארון הבגדים, מדריך הטרמפיסט לגלקסיה; בקולנוע: מלחמת הכוכבים, כוכב הקופים; בתיאטרון: הגולם; ובטלוויזיה: תיקים באפילה, באפי ציידת הערפדים.


עשייה חברתית
מרצה: ד"ר אילת אילני
היקף הקורס: שנתי, 4 ש"ש , 8 נ"ז 
מועדי הקורס: ימי שלישי 11:45-13:15 סמסטר א+ סמסטר ב
קהל היעד: תואר ראשון שנתון א מסלול לגיל הרך+ מסלול על יסודי

מטרת הקורס היא להציע לסטודנטים/יות מושגי יסוד ודיון מבוסס קריאה בנושא אי שוויון חברתי, חינוכי וכלכלי בישראל.

מתוך הקשר של מגמות גלובליות ומקומיות ותוך התבוננות במדיניות ציבורית המשפיעה על השוויון או אי השוויון החברתי. 
הקורס הינו קורס שנתי  שמקנה 4 ש"ש והכולל בתוכו שלושה מרכיבים:
 • ​מפגשי למידה בכיתה לאורך השנה. 
 • פעילות חברתית מונחית בארגוני חברה אזרחית העוסקים בקידום שוויון בין קבוצות חברתיות בישראל. 
 • ​לימוד עצמי של קורס מקוון באנגלית (mooc) בנושאי הקורס ועמידה בדרישותיו. 
הכשרת מנחים/מלווים לקבוצות מגוונות מרחבי העולם
היקף הקורס: קורס מרוכז 2 ש"ש , 4 נ''ז (כולל מעורבות /התנדבות חברתית)
מרצה: לורי אברמסון
מועד הקורס: ספטמבר-2023 אירוח במהלך סמסטר א' וב'.

אתם מוזמנים לקחת חלק ב"מפגשים בינלאומיים" - הכשרת מנחים ומלווים לקבוצות מחו''ל, קורס ייחודי בחברה, זהות ודעת - 4 נ''ז! בשיתוף עם ביה''ס הבינלאומי ותוכנית חולמי הגליל, הקורס מיועד לכל מי שמעוניין להכיר תרבויות שונות, ולכל מי שדואג לקיומם של חיים משותפים בארץ ובעולם. מבנה הקורס: חלק א' – קורס מרוכז בתאריכים 28-29.9 ו2-3.10; חלק ב' – 40 שעות מחויבות בסמ' א' וב' בתיאום אישי.

פרטים נוספים
לורי אברמסון Lori_a@oranim.ac.il 

מרצה: ד"ר נירית קורן-לורנס
בשיתוף רשות ניקוז ירדן דרומי
אין עוד מועדים..

בשנים האחרונות גוברות ההבנה וההכרה כי אין די בפעולות פיזיות של שימור, פיקוח וניהול משאבי הסביבה.  ניכר כי יש מקום חשוב ומהותי בחיבור קהילות הגרות ופועלות בתוך, לצד או בסמוך לערכי טבע, נוף ומורשת. דבר זה נובע מההבנה כי חיבור בין אנשים לסביבתם יעמיק את תחושת השייכות למקום, שתאפשר שימור ותחזוקה ברת קיימא של משאבי הסביבה. לצד זאת, משאבי סביבה כגון: יערות, חורשות, נחלים ואתרי מורשת, מהווים מרחב חשוב בקידום אורח חיים מקיים, המקדם חיבור של האדם  לסביבה וחיבור בין קהילות החיות לצד משאבים אלה. 
הקורס יעסוק בהבנת משאבי הטבע והסביבה הקיימים; מה נדרש כדי לנהל אותם; הכרות עם גישות חדשניות לניהול של  שטחים פתוחים; ומה הזיקה של תהליכי ניהול אלה עם קהילות, רשויות מקומיות, סוגיות חברתיות ועוד.
חלק משמעותי מן הקורס ישלב פעילות של מעורבות חברתית. הסטודנטים ייקחו חלק בתהליכי שיתוף ציבור במסגרת פיתוח ושימור משאבי טבע וסביבה. פעילות הסטודנטים תתקיים הן "מאחורי הקלעים" של תהליכים אלה והן בתהליכי שיתוף הציבור עצמם. 
הקורס ישלב הרצאות של אנשי מקצוע מהשטח, הכרות עם מודלים מהארץ ומהעולם בניהול שטחים פתוחים ותהליכי שיתוף ציבור, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, מפגשים עם תושבים, מיפוי קהילתי וסביבתי ועוד.

מרצה: מתן בן ארי
היקף הקורס: שנתי, 4 ש"ש , 8 נ"ז 
מועדי הקורס: ימי שלישי 11:45-13:15 סמסטר א+ סמסטר ב
קהל היעד: תואר ראשון שנתון א מסלול לגיל הרך+ מסלול על יסודי

בין האתגרים השונים הניצבים בפני המין האנושי, המשבר הסביבתי הוא אחד המורכבים להתמודדות ופיתרון. משבר זה מקיף את כדור הארץ, ואנו חווים בימים אלה את תחילת השפעתו על חיינו, השפעה שרק תלך ותתעצם.
במסגרת המסלול העוסק במשבר זה, נשלב בין הבנת המנגנונים על פיהם המערכות הטבעיות פועלות, והדרכים בהן הפעילות התעשייתי והשיטה הכלכלית האנושית משפיעות על מערכות אלו. נפרוט את המשבר הסביבתי שנגרם בשל פעילות האדם והשינויים שהוא גורם למערכות טבעיות, ולהשפעות של שינויים אלה על האוכלוסייה האנושית ויכולתה לחיות באופן מקיים.
נעסוק בנושאים הנמצאים בלב הדיון הציבורי כיום - משבר האקלים, צדק סביבתי, משאבי אנרגיה מתכלים ומתחדשים, הירידה במגוון הביולוגי של סביבות חיות, צריכה וצרכנות, והקשר של כל אלה לשיטה הכלכלית והפערים הכלכליים והחברתיים. כמו כן, הקורס יעסוק בדרכים בהן ניתן להתמודד ולתרום לפתרון המשבר, מהרמה האישית ועד רמת ההחלטות המדיניות והכלכליות בזירה הבינלאומית.
המסלול ישלב גם למידה של קורס אונליין פתוח לציבור (MOOC) בנושא משבר האקלים והמשבר הסביבתי ופעילות בארגון חברתי-סביבתי העוסק באחד מנושאי הליבה של הקורס.


קורסי מוק

בשש השנים האחרונות עוברת האקדמיה בעולם שינוי משמעותי: ה"מוּקים", קורסים מקוונים רבי משתתפים (MOOCs = Massive Open Online Courses) מציעים כיום לכל אדם שיש לו חיבור לאינטרנט קורסים אקדמיים בחינם, המועברים ע"י המרצים הטובים ביותר מן המוסדות האקדמיים הנחשבים בעולם MIT), הרווארד, סטנפורד, אוקספורד ועוד רבים). ותתפלאו – גם לנו, לאורנים, יש מוקים "משלנו" !

ולמי זה טוב? זה טוב לכל מי שרוצה ללמוד ברמה גבוהה ובנוחיות, מהבית. זה טוב במיוחד לכל מי שחי במאה ה- 21 ורוצה לרכוש ידע, השכלה או מקצוע מבלי להירשם ללימודים מסודרים במוסד לימוד מוכר. כבר כיום רכישת מקצוע או הרחבת הידע המקצועי באמצעות מוקים הוא דרך לימוד של מיליונים ברחבי העולם. התחזיות מראות שדרך הלימוד הזו, באמצעות מוקים, רק תלך ותגדל בשנים הבאות. גם משרד החינוך בישראל הכיר בחשיבותם של המוקים וכיתות רבות בישראל לומדות כיום נושאים שונים ומקצועות שונים לבגרות באמצעות מוקים.

בהחלטה משותפת של הנהלת אורנים, ועדת הוראה והמרכז לקידום ההוראה, הוחלט כי החל משנה"ל הקרובה (תשע"ח) כל סטודנט שנה א' באורנים ילמד קורס מוק אחד במסגרת קורסי "תרבות ודעת".

בדרך כלל לימוד מוק מתבצע רק בלימוד עצמי, מול המחשב. באורנים החלטנו שלימוד המוקים יתבצע באופן קבוצתי, בגישת "הנבחרת". הרעיון הוא שכל קבוצה של סטודנטים (כ-10) תבחר לעצמה מוק אחד מבין כמה אפשרויות שיציע מרצה הקורס, ותלמד אותו ביחד כאשר המטרה היא שכל משתתפי הנבחרת (הקבוצה) יסיימו את הקורס בהצלחה ויקבלו ציון טוב.
מרצה הקורס יאמן את כל הקבוצות השייכות לאותו קורס כיצד לומדים מוק וכיצד ניתן לייעל את העבודה בצוות, וכמובן יהיה כתובת לשאלות בנושא התוכן ושאלות טכניות.

בסרטון הזה תוכלו לצפות בליה מאור, מארגון "ערי חינוך" מסבירה מהם מוקים
​​

מועדי הקורסים
הקורסים נלמדים כקורסים מרוכזים בחופשות הסמסטר.

פניה אלינו
למידע ותמיכה בקורסיחברה, זהות ודעת יש לפנות למרכז שרות לסטודנט:
student-center@oranim.ac.il
ימים: א’-ה’ 8:00-16:00
טל: 04-9838777

Footer Mobile