אודות לשכת הרקטור

כמכללה אקדמית לחינוך אנו מכשירים את מחנכי העתיד, מתוך שאיפה להכשרה משמעותית, עדכנית ואפקטיבית, לטיפוח מצוינות אקדמית ומנהיגות חינוכית-חברתית וערכית מובילה ומשפיעה במערכת החינוך ובקהילה. זאת באמצעות קשרי מכללה-שדה, תוך שילוב בין הנלמד בקורסים העיוניים לבין תכני הקורסים הדידקטיים, ההדרכה פדגוגית ואימוני ההוראה בשדה ותוך עידוד מעורבות חברתית-קהילתית.

לשכת הרקטור אחראית ליישום יעדים אלו, לפיתוח אקדמי של תכניות, לקידום מקצועי של הסגל האקדמי, למיטביות באיכות ההוראה בקורסים, לטיפוח אוריינות אקדמית בסביבת הוראה-למידה מאתגרת, מכבדת ותומכת-למידה, תוך הקפדה על סטנדרטים אקדמיים ראויים, על פי כללי אתיקה מקצועית ויושרה אקדמית.
 
תחומי הפעילות והאחריות של לשכת הרקטור:
  • פיתוח תכניות לימודים חדשות והבאתן לאישור המל"ג ומשרד החינוך.
  • יישום שוטף של תכניות הלימודים המאושרות.
  • אחריות-על אקדמית על הפעילות של: הספרייה, המרכז לתמיכה פדגוגית, מרכז התמיכה "קשת", המרכז לקידום ההוראה, היחידה לפדגוגיה מתוקשבת (יל"מ), לימודי אנגלית כשפה זרה, לימודי לשון למסלולי הוראה, כתיבה אקדמית, תכנית המצטיינים.
  • פיתוח וקידום אקדמי של הסגל האקדמי במכללה (קליטה, השמה, התפתחות מקצועית וקידום דרגות סגל)
  • הפקת תקנונים אקדמיים של המכללה: תקנון אקדמי של אורנים, תקנון הסגל האקדמי, תקנון לימודים לסטודנטים וניסוח הקוד האתי המכללתי. 
  • הפקת ידיעון המכללה.
  • הפעלה ויו"ר בוועדות שונות: ועדת הוראה, הוועדה לקידום ההוראה, ועדת ספרייה, ועדת אקרדיטציה, פורום        בעלי תפקידים אקדמיים.
  • ריכוז וניהול יוזמות פדגוגיות ויוזמות מחול"ה (מעורבות חברתית בקהילה) והבאתן לאישור משרד החינוך.
  • ריכוז האירועים והכנסים האקדמיים באורנים וויסות פרישתם השנתית בלוח האירועים המכללתי.
  • ​ריכוז מפגשי "צהרי סגל" והשתלמויות לקידום סגל.
בברכת הצלחה בהוראה, במחקר ובייזום,
המשך צמיחה ופיתוח אקדמי

ניר מיכאלי  
ד"ר ניר מיכאלי

מרצה בכיר ורקטור מכללת אורנים
בעבר כיהן כיושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.
את דרכו המקצועית החל בשדה החינוך הבלתי פורמלי בתפקיד רכז הדרכה ארצי וכמזכ"ל תנועת הנוער "המחנות העולים". בהמשך דרכו עבר לעולם החינוך הפורמלי ושימש מחנך ומורה להיסטוריה ולאזרחות בתיכון האזורי גבעת ברנר.
את הניסיון שצבר בעבודה במוסדות החינוך משני הסוגים ניתב לעבודתו בשדה הכשרת המורים, תחילה בתור מרצה וסגן מנהל במכון כרם לחינוך הומני-יהודי, ולאחר מכן בכהונתו בתפקיד ראש החוג לחינוך ובתפקיד דיקן פיתוח פדגוגי במכללת סמינר הקיבוצים.
הפעולות בהם היה שותף – הקמת יחידה למעורבות חברתית בחוג לחינוך בסמינר הקיבוצים, העמקת הטמעת רפורמת ה"למידה המשמעותית" וייסד מהלך "השקפה" (מורים מובילים) במשרד החינוך.
פרסומו עוסקים במדיניות חינוך בהכשרת מורים, פדגוגיות חדשניות, חינוך פרוגרסיבי, פדגוגיה לא פורמלית וחינוך לדמוקרטיה וצדק חברתי.
בין השאר ערך את הספרים: "כן בבית ספרנו – מאמרים על חינוך פוליטי" (2014) ואת "שיפור ושינוי במוסדות חינוך" (יחד עם גל פישר, 2010)

Footer Mobile