מועדי החופשות בתקופת החגים תשע"ד

כמכללה רגישת תרבות, מכללת אורנים מכבדת את החגים הקדושים לסטודנטים ולמרצים הבאים בשעריה.

לתשומת לבכם:
• היעדרות בימי החגים הייחודיים לכל סטודנט היא לגיטימית, לא תיכלל במניין 20% ההיעדרות האפשרית מהשיעורים (בקורסים שבהם יש חובת נוכחות).
• כעיקרון, לא יבוטלו שיעורים בגין החגים הנ"ל. סטודנטים שייעדרו מחויבים להשלים את הנלמד.
• מרצה שיבטל שיעור/ים בגין הנ"ל, יודיע על כך למינהל האקדמי באמצעות הטופס הממוחשב באתר הסגל האקדמי.


להלן מועדי החופשות בתקופת החגים הרלוונטיים לאוכלוסיות היעד השונות, וכן הנחיות לגבי התנהלות הלימודים ואפשרויות ההיעדרות מלימודים במהלכם - לחצו כאן:

Footer Mobile