לשון למטרות הוראה

ריכוז לימודי לשון למסלולי הוראה:
ד"ר אושרי זיגלבוים
oshriyaffe@gmail.com


לימודי לשון לסטודנטים סדירים


"יעד מרכזי של תוכנית הכשרת מורים ראויה להיות מורה שעצם אוריינותו מהווה גורם מחנך ישיר ועקיף בחינוך ההומניסטי הכולל" (אלוני, 2005: 279)

לימודי הלשון לסטודנטים המתכשרים להוראה נועדו להקנות לסטודנטים כלים לכתיבה תקנית, לקריאה רהוטה ולדיבור ייצוגי בפני תלמידים, חניכים, ילדי גן, הורים ועמיתים אשר ישמשו אותם בעבודתם בשטח.

לשון למטרות הוראה
לימודי לשון הם חובה לכל סטודנט המתכשר להוראה (בציון סופי 'עבר' – 70), והם משולבים במסגרת לימודי תעודת ההוראה. הסטודנטים יסווגו לשלוש רמות לימוד, לפי ציון הבגרות בלשון, או לפי הרכיב המילולי-לשוני של המבחן הפסיכומטרי כמפורט להלן:

סיווג על פי הרכיב המילולי-לשוני של המבחן הפסיכומטרי
1. רמה א: עד ציון 90: 6 ש"ש
2. רמה ב: ציון 91–120: 4 ש"ש
3. רמה ג: מציון 121 ומעלה: 2 ש"ש  

נבחנים חסרי מבחן פסיכומטרי – לפי ממוצע ציוני הבגרות לשון והבעה (חיבור)
1.    רמה א: ממוצע ציון 70–75 : 6 ש"ש  
2.    רמה ב: ממוצע ציון 76–92 :4 ש"ש  
3.    רמה ג: ממוצע ציון 93 ומעלה :2 ש"ש    

שכר הלימוד השנתי כולל 4 ש"ש של לימודי לשון לפטור.
סטודנטים הנדרשים ל-6 ש"ש על סמך סיווג רמתם, יחויבו עבור 2 ש"ש בנפרד.
סטודנטים ששפת אימם היא ערבית, ילמדו קורסים בהיקף של 6 ש"ש, ללא קשר לסיווג רמתם ויהיו חייבים בקורס אוריינות אקדמית כשפה שנייה במהלך השנה הראשונה ללימודים. קורס זה הוא קורס יסוד. על פי התקנון, הסטודנטים יחויבו בגינו על פי המצוין לעיל (בעלי ציון יע"ל של 140 ומעלה יזומנו לראיון עם ראשת תחום לימודי לשון למטרות הוראה ושיבוצם ייקבע בהתאם).

לימודי לשון לסטודנטים אקדמאים הלומדים לתעודת הוראה
1.    סטודנט אקדמאי הלומד לקראת תעודת הוראה מחויב בלימודי לשון עברית. היקף לימודי הלשון ייקבע בזיקה ללימודיו הקודמים, במסגרת בניית תוכנית הלימודים האישית של הסטודנט.
2.    מתן פטור מלימודי לשון עברית על סמך לימודים אקדמיים קודמים יתאפשר רק לאחר עמידה בראיון קבלה (שבו ניתן לדרוש מהמועמד גם התייחסות בכתב לסוגיה כלשהי). על הסטודנט לעמוד באחד מן התנאים הבאים:
  • בעל תואר ד"ר מאוניברסיטה במדינת ישראל
  •  בעל תואר מוסמך מאוניברסיטה במדינת ישראל בחוגים לשון, ספרות, מקרא, יהדות, מחשבת ישראל והיסטוריה
  • בעל תואר ראשון ששפת אימו עברית, ושסיים את לימודיו באחד או בשניים מהחוגים: לשון, ספרות, מקרא, יהדות, מחשבת ישראל והיסטוריה באוניברסיטה במדינת ישראל, בציון 80 ומעלה.
3.    מקרים חריגים: בסמכות ראש התוכנית להכשרת אקדמאים להוראה לאשר פטור במקרים שבהם המועמד לא עמד בקריטריונים הנ"ל, אבל הפגין עברית משובחת (כתובה ודבורה) בראיון הקבלה.
4.    אם סטודנט קיבל פטור מלימודי לשון, עותק מכתב הפטור יועבר לתיקו האישי.

קורסי התוכנית
לימודי יסוד בלשון
היקף: קורס שנתי – 2 ש"ש
אוכלוסיית יעד: רמה ג, שנתון א (ראו פירוט לעיל)
תקציר: קורס זה יעניק תשתית ידע לקורס כתיבה אקדמית ולקורס לשון ואוריינות א'. במסגרת הקורס יעסקו הסטודנטים בסוגיות תקינות במערכות שם המספר, מילות היחס והצירופים השמניים לצורכי הגייה תקנית וכתיבה נכונה; יכירו את הקשרים הלוגיים בין חלקי הטקסט התורמים ליצירת טקסט לכיד ומקושר; יתרגלו מיזוג של מספר מקורות מידע תוך שימוש תקין בסימני הפיסוק לצורכי כתיבה אקדמית; ישלטו בכללי הכתיב חסר הניקוד ויבחינו בין מילים דומות צליל.

לשון ואוריינות א'
היקף: קורס סמסטריאלי – 1 ש"ש (סמסטר ב)
אוכלוסיית יעד: רמה ב, שנתון א (ראו פירוט לעיל)
תקציר: הקורס יקנה לסטודנטים בסיס לקורס ההמשך – לשון ואוריינות ב. מטרת הקורס היא להעניק כלים לכתיבה תקינה ולקריאה רהוטה באמצעות לימוד של כללי הניקוד בתפיסה רוחבית (השם והפועל כמקשה אחת). הסטודנטים יכירו את המבנים העיקריים של הלשון העברית, ויבינו את החוקיות המכתיבה את התנהגותם; יכירו תהליכי התפתחות בלשון בכלל ובמערכת ההגאים בפרט; ישלטו בכללי הכתיב חסר הניקוד; וילמדו את הניקוד העברי כתופעה דינמית־‏היסטורית ייחודית לעברית המסייעת לשליטה בעברית התקנית, כחלק בלתי נפרד מן הקריאה הנכונה והמדויקת של טקסטים בלתי מנוקדים.
בסוף הקורס ייבחנו הסטודנטים בהכתבה:
1.    הכתבה היא בחינה בכתיבה ללא שגיאות כתיב במסגרת מילוי החובות בקורסי לשון בתוכנית להכשרה לבית הספר היסודי, לגיל הרך (גילאי לידה-שש), לחינוך מיוחד ובתוכנית ההכשרה להוראה בבית הספר העל-יסודי.
2.    להכתבה יוקצה במאזן הלימודים סעיף נפרד (עבר / נכשל), ללא אקרדיטציה. ציון ההכתבה אינו חלק מציון הקורס בלשון.
3.    חובה על כל סטודנט הלומד ברמה ג (6 ש"ש) וברמה ב (4 ש"ש) להיבחן בהכתבה בסיום קורס לשון ואוריינות א (מועד א). אם ייכשל בה, עליו להיבחן פעם נוספת (מועד ב). אם ייכשל גם במועד ב יהיה עליו להיבחן שוב (מועד ג).
4.    הנכשלים בשלוש ההכתבות יחויבו ללמוד קורס הכנה מרוכז. הקורס יתקיים במשך שלושה ימים מרוכזים במהלך חופשת הקיץ. בתום הקורס, בשיעור האחרון, תיערך הכתבה (מועד ד). מועד זה הוא הזדמנות אחרונה להשלים את חובת ההכתבה.
5.    סטודנט שייכשל בארבע הכתבות או שלא השיג ציון עבר בתום הקורס ולאחר מועד ד, יובא בפני ועדת חריגים פקולטתית במסגרת ועדות הפרט.

לשון ואוריינות ב'
היקף: קורס שנתי – 2 ש"ש
אוכלוסיית יעד: רמה ב, שנתון ב (ראו פירוט לעיל)
תקציר: הקורס יקנה לסטודנטים מיומנויות לקריאה רהוטה ולדיבור ייצוגי. מיומנויות אלו יילמדו בהתבסס על לימוד של כללי הניקוד ושל סוגיות דקדוקיות נבחרות בתפיסה רוחבית (השם והפועל יילמדו כמקשה אחת), ובאמצעות אימון שוטף בקריאת טקסטים בלתי מנוקדים מתוך מקראות לימוד ובטקסטים מנוקדים מהמקרא. כמו כן יכירו הסטודנטים ניבים נבחרים וביטויים קנוניים בעברית.

תקנים ונורמות בעב"ז
היקף: קורס שנתי – 2 ש"ש
אוכלוסיית יעד: רמה א, שנתונים א–ב (ראו פירוט לעיל)
תקציר: קורס זה יעסוק בעיקרי התכנים של קורסי לשון ואוריינות א ו-ב (ראו לעיל).

קורסים ייעודיים לדוברי ערבית כשפת אם
אוריינות אקדמית
היקף: קורס שנתי – 2 ש"ש
אוכלוסיית יעד: כל הסטודנטים הערבים המתכשרים להוראה, שנתון א
תקציר: קורס זה יקנה לסטודנטים אסטרטגיות לקריאת טקסטים אקדמיים שונים ולהבנתם. כמו כן יינתנו לסטודנטים כלים להבעת עמדה בעל-פה ובכתב ביחס לסוגיות הרלוונטיות לסטודנטים הערבים בשנתם הראשונה באקדמיה. לאורך הקורס ישולבו סוגיות לשוניות שיתרמו להעשרת אוצר המילים של הסטודנטים בשפה העברית.

לשון ואוריינות א לדוברי ערבית
היקף: קורס שנתי – 2 ש"ש
אוכלוסיית יעד: כל הסטודנטים הערבים המתכשרים להוראה, שנתון א
תקציר: הקורס נועד להקנות כלים להשוואה בין העברית לבין הערבית, לצד כלים לניצול ידע שפת האם לרכישת שפה נוספת. במהלך הקורס יילמדו סוגיות לשוניות שונות הקשורות לתקינות הלשונית – הפונולוגית, המורפולוגית והאוריינית, תוך ניצול סוגיות אלה לקריאה רהוטה ולהבעה טובה יותר – בכתב ובעל פה.

לשון ואוריינות ב לדוברי ערבית
היקף: קורס שנתי – 2 ש"ש
אוכלוסיית יעד: כל הסטודנטים הערבים המתכשרים להוראה, שנתון ב
תקציר: במהלך הקורס יפתחו הסטודנטים מודעות לחשיבות הדיבור התקין, לקריאה תקנית ומדויקת ולהבנת הנקרא. לשם כך הם יעסקו בסוגיות מורפולוגיות ותחביריות בעברית בת זמננו; יכירו את המבנים העיקריים של הלשון העברית ואת החוקיות המכתיבה את התנהגותם; יזהו את סימני הפיסוק ויבינו את תרומתם להבנת טקסטים. כמו כן ילמדו הסטודנטים כיצד להתבטא בצורה ההולמת את נסיבות השיח.

כתיבה אקדמית
לימודי הכתיבה האקדמית נועדו להקנות לסטודנטים אסטרטגיות קריאה של טקסטים מדעיים-אקדמיים ומתן כלים לכתיבה אקדמית הכוללת בחירת נושא, ניסוח שאלת מחקר, איתור מקורות, חלוקה לראשי פרקים, שמירה על כללי הציטוט והרישום, כתיבה במעבד תמלילים, מיזוג מקורות מידע שונים והבעת עמדה כלפיהם.
  • קורס כתיבה אקדמית הוא קורס תשתית חובה לכל סטודנט (בציון סופי 'עבר' – 70). הקורס יילמד בסמסטר א של שנת הלימודים הראשונה, משום שהוא מקנה את מיומנויות התשתית ההכרחיות לצורך כתיבת עבודות אקדמיות.
  • הסטודנטים הערבים ילמדו כתיבה אקדמית כקורס שנתי במהלך שנה א כדי לתת מענה להיותם דוברי עברית כשפה שנייה.
  • מעבר בהצלחה של קורס כתיבה אקדמית הוא תנאי לשיבוץ בקורסי הסמינריון.
  • ניתן לקבל פטור מקורס כתיבה אקדמית אם כבר נלמד קורס זהה במסגרת לימודים אקדמיים במוסד אחר (ולא במסגרת של מכינה קדם אקדמית). הפטור יינתן על-ידי ראשת תחום לימודי לשון למטרות הוראה.
Footer Mobile