ועדת ספרייה

הגדרת תפקיד
1.    הספריה מהווה מוסד ליבתי של החיים האקדמיים בקמפוס המשרת את הפקולטות על הסגלים האקדמיים והסטודנטים שלהם בפרט ואת קהילת אורנים בכלל.  
2.    ועדת הספריה משמשת כפורום אקדמי הפועל לצד מנהל/ת הספריה ושעוסקת בהתוויית מדיניות להתנהלותה.
3.    הועדה תעסוק בצרכים שעולים מהפעילות ההוראתית, המחקרית  והחינוכית של קהילת אורנים ומאלה שעולים מבעלי התפקיד בספריה.
 
מבנה הוועדה
1.    רקטור - יו"ר
2.    נציג הפקולטה לחינוך - ראש חוג / תכנית הכשרה להוראה.
3.    נציג הפקולטה למח"ר - ראש חוג
4.    נציג הפקולטה ללימודים מתקדמים - ראש תכנית.
5.    מנהל/ת הספריה
6.    מנהל/ת מערכות מידע
7.    נציג הסטודנטים - רמ"ח אקדמיה באגודת הסטודנטים.

תחומי עיסוק
1.    חזון הספריה ותפישת תפקידה
2.    רכש - ספרים, כתבי עת, מאגרי מידע, דיגיטציה.
3.    שירותים - השאלה, יעץ, הדרכה ומידענות.
4.    פעילות שוטפת - היקפי שעות פתיחה, פעילות תרבותית/ אקדמית
5.    פעילות מרכז מרים רות לספרות ילדים.
6.    ארכיון
7.    יוזמות

Footer Mobile