אודות הכנס

חדשנות, גמישות ויצירתיות נדרשות מכולנו בעולם המורכב שבו אנו חיים. מידת היצירתיות שלנו מכריעה פעמים רבות את האופן שבו אנו מתפתחים כפרטים וכחברה, ואת התוצאות אליהן אנו מגיעים. גם אם נראה שבשיח החינוכי אודות חינוך ליצירתיות נאמר הכל על יצירתיות, יש הטוענים באופן קיצוני, כמו קן רובינסון, שבתי הספר "הורגים" יצירתיות. אחרים מסתפקים בטענות מתונות יותר שלא ניתן לכלות יצירתיות אלא ככל שמרבים להשתמש בה יש ממנה יותר, ולכן יש לטפח יצירתיות בחינוך באופן בלתי פוסק.

האם ניתן לטפח ולחנך כל אחד ליצירתיות או שהיא מנת חלקם של אנשים כישרוניים בתחום זה? אילו תכונות מאפיינות את האדם היצירתי, מורה או תלמיד? כיצד מחנכים ליצירתיות? מתי? היכן ובאילו כלים?  אלה הן רק מקצת מן השאלות המעסיקות אנשי חינוך הרוצים לקדם את היצירתיות בתהליך החינוך.

 

חינוך והוראה הם תחומים מובהקים של יצירתיות. ביסודה של היצירתיות עומדת היכולת לראות דברים בצורה שונה ולעשותם בצורה שונה. רבים מבינינו מתייחסים להוראה במכללה ובשדה כאל תחומים המאפשרים לנו להביא לידי ביטוי את היצירתיות שלנו כמורים ומחנכים, ומודעים לכך שעלינו לספק לפרחי ההוראה מודלינג של דרכי הוראה יצירתיות.

 

מטרתו של הכנס יצירתיות בהוראה היא לחשוף יוזמות פדגוגיות ורעיונות יצירתיים אלו ולשתף בהם את עמיתינו, מתוך כוונה להפרות את ההוראה היצירתית שלנו במכללה ולגרות את כולנו למחשבה מקורית וחדשנית. הכנס מיועד למרצים המשלבים בהוראתם רעיונות פדגוגיים מקוריים הנותנים ביטוי ליצירתיותם-הם או ליצירתיות של תלמידיהם, למרצים המיישמים יצירתיות וחדשנות בעבודה עם סטודנטים בשדה ולמרצים אשר פיתחו פרויקטים יצירתיים וחדשניים בעלי היבט חינוכי או שעודדו והנחו סטודנטים לפיתוח מסוג זה.

בכנס יוצגו יוזמות פדגוגיות ודרכים מקוריות ויצירתיות להוראה ו/או להערכה במאה ה-21, דרכים מקוריות ויצירתיות לשימוש בטכנולוגיה - פיתוח סביבות לימודיות מתוקשבות חדשניות, ניסיונות מוצלחים בהוראת אוכלוסיות המציבות אתגרים מיוחדים (למשל, סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים) ומודלים וכלים מיוחדים להוראה ו/או להערכה (עזרים, מחוונים, כלים מתוקשבים).

 

הכנס הינו מכללתי, אך פותח את שעריו גם לעוסקים בהוראה ובהדרכה בתחומים שונים מרחבי הארץ, הן באקדמיה והן מחוצה לה, מתוך מחשבה שכולנו יכולים ללמוד אלו מאלו ולהיתרם באמצעות תהליך הפריה הדדי זה.

 

ד"ר יפעת אשרת-פינק

יו"ר הכנס

Footer Mobile