הדרכה של צוותים רב-מקצועיים וסימולציות בתחום הבריאות

אילת שור, מכבי שירותי בריאות                                                                                                    

כיתה: בית 46, קומה ב', 204

שעה: 11:45 – 12:30

 

במערכת הבריאות פועלים אנשי מקצוע מתחומים רבים. באופן מסורתי מכשיר כל מקצוע את העובדים בו ופעילותם של אלה מתקיימת מול אוכלוסיית היעד, ללא היכרות רבה של תחומים משיקים וללא שיתופי פעולה. בשנים האחרונות החלו מערכות הבריאות בעולם לייצר מודלים של עבודת צוות, מתוך הבנה כי שיתוף פעולה רב-מקצועי יוצר ערך מוסף למטפלים ולמטופלים כאחד. מאחר ומחקרים רבים מוכיחים כי עבודת צוות משפרת את תוצאי הבריאות (מטרת מערכת הבריאות), יש צורך בהכשרת אנשי המקצועות הרפואיים והפארא-רפואיים לשיתוף פעולה ולעבודת צוות רב-מקצועי.

 

הכשרות צוותים הן תהליך למידה מורכב שיוזם הארגון והוא מציב מספר אתגרים. האתגר העיקרי הוא מול העובדים, אשר לא תמיד מבינים את הצורך בשינוי שיטת העבודה, ובמקביל, הצורך לקיים הכשרה אחידה למשתתפים הבאים מתחומים שונים, שפה מקצועית שונה ועמדות שונות כלפי המקצועות האחרים וכלפי הארגון. על מנת להתמודד עם אתגרים אלה מתקיימת ההכשרה כתהליך הכולל מספר מפגשים, כאשר לכל אחד מהם מוגדרת משימה שתקדם את הצוות בדרך להשגת המטרה. בדרך כלל מתקיים שילוב של אתגרים "מקצועיים" אשר ייתפסו על-ידי אנשי הצוות כמקדמים את מקצועיותם (כגון כיצד מתחילים טיפול באינסולין) ואתגרים "רכים יותר" כגון עבודת צוות, מאפיינים רב-תרבותיים בעבודה רפואית ועוד.

 

כחלק מהתפיסה הארגונית של קופת חולים "מכבי" כארגון לומד, מתקיימת הקפדה על  שילוב של מטלות מעשיות כדרך להטמעת תהליכי למידה בארגון, ולכן כבר במהלך תכנון ההכשרה נבנית משימה למשתתפים, אותה עליהם להציג בפני כלל המשתתפים במפגשי ההכשרה האחרונים. המשימה מוצגת למשתתפים בצורה כללית וכל אחד מוזמן לחבר אותה לעולם המקצועי שלו. דרך הטמעה נוספת של תהליכים ותפיסות עבודה היא על-ידי שימוש במרכז הסימולציות הארצי של "מכבי". במרכז ניתן לנהל סיטואציות מחיי העבודה השוטפים (למשל קיום ישיבת צוות או טיפול בחולה המסרב לקבל טיפול, ועוד). האירוע מצולם ובהמשך מנותח על-ידי הצוותים כחלק מהתהליך הלימודי בהכשרה.

 

מילות מפתח: צוות רב-מקצועי, למידה מעשית, הטמעה, סימולציות

 

Footer Mobile