אתגר הפדגוגיה האחרת – הניסיון של בית הספר "כרמל-זבולון"

מירה יובל, מנהלת בית הספר ואלדד פורת, מנהל חטיבת הביניים                                                      

כיתה: בית 46, קומה ב', 201

שעה: 11:45 – 12:30

 

במהלך שלוש השנים האחרונות יצאנו בבית ספר "כרמל-זבולון" לדרך פדגוגית חדשה, למסע של חיפוש זהות מקצועית בו אנו "תופרים" בכל רגע את ה"חליפה" המתאימה לנו. בדק הבית נבע ממקום של אי-נחת מהפדגוגיה המסורתית. אנו מנסים להטמיע דרכי למידה מגוונות תוך ניסיון להפוך את הלומד לפעיל ומעורב יותר בתהליך הלמידה. כחלק מתהליך זה, ולצד הלמידה הפרונטלית המקובלת, האחריות על הלמידה עוברת במידה רבה ללומד. המורה הופך למנחה ומקיים עם התלמידים דיאלוג ער ופורה בעת תהליך הלמידה. צוות המורים אחראי להתוויית שלבי ההתקדמות, ללוח הזמנים ולמחוון. התלמידים נדרשים להציג את התוצר הלימודי מול חבריהם ומקבלים על כך משוב. מיומנות נוספת המודגשת בתהליך היא היכולת לשתף פעולה בצוות. ההערכה נעשית בדרך שונה תוך דגש על הערכה מעצבת. אנו מנסים להנחיל זאת באופן מערכתי, כלומר שהשינוי לא יהיה נקודתי אלא כולל ובמגוון תחומים.

 

איך מחוללים זאת? במפגש מצומצם זה ננסה לחשוף חלק מההתנסויות שלנו, הצלחות לצד קשיים, תובנות אליהן הגענו לצד סימני שאלה. ובכל זאת, נדמה לנו כי משהו מהותי מתחולל ואנו גאים בניסיון ובמאמצים לאיתורה של דרך אפשרית אחרת. כפי שניתן להתרשם, נוצר בתהליכי החקר אקלים שונה בכיתות, תלמידים ומורים נרתמו לכך תוך חדוות עשייה ו"אור" בעיניהם. גם תלמידים מורכבים עם קשיי למידה ובעיות התנהגות מצאו דרך לבטא את עצמם בתהליך זה. צוותי המורים מקיימים שיח משותף תוך הפרייה הדדית ותחושת סינרגיה. המורה לא נמצא לבד אלא יש לו שותפים אמיתיים להתמודדות היומיומית.

 

דרך זו רצופה סימני שאלה. כל העת ניצבות בפנינו דילמות, אנו מוצאים להן פתרון זמני, מסיקים מסקנות ומנסים להשביח את התהליך בפעם הבאה. למעשה מדובר בתהליך יצירתי שאינו נגמר.

 

מילות מפתח: אי-נחת, מעורבות, דיאלוג, גיוון, הטמעה

Footer Mobile