"מבעד למראה": הצצה ליקום המקביל של הדרכה ולמידה בארגונים

 ניר תדהר, חברת Stratasys                                                                                                       

כיתה: בית 46, קומה ב', 202

שעה: 11:45 – 12:30

 

מהי למידה משמעותית בארגונים? מהי מעורבות לומדים בארגונים? כיצד הן קשורות זו בזו?

בהרצאה נבחן כיצד התפתח תחום הלמידה בארגונים, מהיכן צמח והיכן הוא נמצא כיום. נבחן את הקשרים בין עולם ההדרכה בארגונים להתפתחותם של מדעי הלמידה. נסקור את תחומי המומחיות השונים בתוך עולם זה ואת הפרקטיקות העיקריות לעיצוב תהליכי למידה בארגונים. נתמודד עם הנחות היסוד והאתגרים המרכזיים לעיצוב תהליכי למידה בארגונים, ונציע דרכי פתרון ועקרונות מתודולוגיים להתמודדות עם אתגרים אלו וליצירת למידה משמעותית.

 

נקיים דיון פתוח העוסק בשאלת קווי הדמיון בין העולמות, נדון בשאלות לגבי מורכבויות בעולם ההוראה ורעיונות שניתן לקבל לפתרונן מתוך עולם הלמידה בארגונים, נבחן את יישומיותם של העקרונות שהצענו בעולם ההוראה ונסיים בשאלה האם אכן מדובר ב"יקום מקביל" או  שאולי אלו הן ארצות שונות באותו עולם.

 

מילות מפתח: למידה בארגונים, הדרכה,  Transfer of Learning, הכשרה

 

 

Footer Mobile