הוראה יצירתית לקידום יצירתיות בהוראת המתמטיקה

 ד"ר ענת לבב-וינברג , אורנים, המכללה האקדמית לחינוך                                                                       

כיתה: בית 46, קומה ב', 204

שעה: 10:10 – 11:35

 

חוקרים רבים בחינוך המתמטי מדגישים את החשיבות של עידוד היצירתיות המתמטית בקרב התלמידים באמצעות שימוש במשימות מתמטיות מתאימות (Leikin, Berman & Koichu, 2009; Srirman, 2009). בספרות המחקרית ישנה עמימות לגבי מהות המושג יצירתיות וניתן למצוא הגדרות שונות למושג. קיים גם קושי להעריך את מידת היצירתיות של תוצרים (Reid & Petocz, 2004). ההנחה היא שיצירתיות ניתנת לפיתוח באמצעות פעילות מתאימה ומתייחסת לשלושה רכיבים שבאמצעותם ניתן להעריך יצירתיות: שטף, גמישות ומקוריות (Siver, 1997; Torrance, 1974). מושג השטף מתקשר למספר הרעיונות שעולים כתגובה לבעיה, גמישות מתקשרת ליכולת "לקפוץ" מכיוון חשיבה אחד לאחר, ומקוריות מתקשרת לנדירות של הרעיונות המוצעים בקבוצת הלימוד (Aiken, 1973; Evans, 1965). על מנת לעודד יצירתיות, על המורה להיות מודע לרכיבי היצירתיות שצריכים להיכלל במשימה ולדעת כיצד לזהות ולהעריך אותם בהקשר למשימה ספציפית. מטרת המשימה שתוצג בהרצאה היא להדגים כיצד ניתן ללמד ידע זה.

ההצגה תתמקד בדוגמה לפעילות המשמשת להעלאת מודעותם של המורים לעתיד לפוטנציאל היצירתי הטמון במשימה מתמטית, ומתן כלים להערכת התוצרים של המשימה. המשימה הינה בעלת תוכן מתמטי אך הכלים להערכת הפוטנציאל היצירתי של המשימה ויצירתיותו של התלמיד מתאימים לכל תחום תוכן.

המשימה: בעזרת ארבעה משולשים מנייר יש להרכיב כמה שיותר מצולעים שונים. יש למיין אותם לקבוצות לפי קריטריונים שונים. לבסוף, יש לחלקם לקבוצות של מיונים דומים ולנמק את הסיבות לחלוקה שנבחרה. בעזרת פעילות זו יודגמו שלשת מרכיבי היצירתיות: שטף, גמישות, ומקוריות.  תודגם גם האפשרות לשימוש ברכיבי יצירתיות אלו להערכת יצירתיות בתחומי תוכן נוספים.

 

מילות מפתח:  הערכת יצירתיות, שטף, גמישות, מקוריות

 

מראי מקום

 

Aiken, L.R.(1973). Ability and creativity in mathematics. Review of Educational Research. 43, 405-432.

Evans, E.W. (1965). Measuring the ability of students to respond in creative mathematical situations at the late elementary and early junior high school level. Doctoral dissertation, University of Michigan. Ann Arbor, Michigan.

Leikin, R., Berman, A., & Koichu, B. (Eds). (2009). Creativity in mathematics and education of gifted students. Rotterdam, the Netherlands: Sense Publisher.

Reid, A., & Petocz, P. (2004). Learning domains and the process of creativity. The Australian Educational Researcher, 31, 45-62. http://www.aare.edu.au/aer/online/40020d.pdf

Silver, E.A. (1997). Fostering creativity through instruction rich in mathematical problem solving and problem posing. ZDM-Zentralblatt fuer Didaktik der Mathematik, 3, 75-80.

Sriraman,  B. (2009). The characteristics of mathematical creativity. ZDM, 41, 13–27.

Torrance, E.P. (1974). The torrance tests of creative thinking. Technical-norms manual. Benseville, IL: Scholastic Testing Services.

Footer Mobile