שימוש בסרטוני מצבים חינוכיים ללימוד מיומנויות הדרכה

אהוד רביב, החוג לחינוך חברתי-קהילתי, מכללת אורנים

כיתה: בית 46, קומה ב', 201 

שעה: 10:10 – 11:35

 

אחת המיומנויות שעל מחנכים מסוגים שונים ללמוד היא היכולת לנהל שיחה אישית עם בני נוער בהקשרים שונים: שיחות שמטרתן להבהיר רגשות, שיחות הדרכה, שיחות בנוגע לבעיות משמעת, שיחות סביב אירועים משמעותיים, שיחות משוב ועוד. שיחה 'טובה' בהקשר זה מוגדרת כ"דיאלוג אפקטיבי המושתת על מרכיבי ההכרה ההדדית וההעצמה" (גפן ושקד, 2011: 13).

במסגרת סדנת שדה המתקיימת במסלול להכשרת מורים בשנה ב', נעשה שימוש בסרטון קצר שהוכן על-ידי אחד המרצים, בו הציגו שתי שחקניות (סטודנטיות) שיחה אישית המביאה לידי ביטוי חלק ניכר מן המאפיינים של שיחה אישית 'לא טובה'. בתהליך הלימוד שיוצג בכנס משמש הסרטון כטריגר ללמידת המרכיבים ההכרחיים של ניהול שיחה 'טובה'. לאחר צפייה בסרט התבקשו הסטודנטים לזהות את הכשלים בשיחה, תוך התייחסות לרגשותיהן, מחשבותיהן ופעולותיהן של שתי הדמויות. לאחר משחק תפקידים שבו גילמו שני סטודנטים את שתי הדמויות מנהלות שיחה אישית 'טובה' המתבססת על הלקחים שהופקו כתוצאה מניתוח הסרטון, ניתן היה להמשיג את הלקחים ולהגדיר את המרכיבים ההכרחיים של שיחה אישית 'טובה'.

התהליך מתבסס על עקרונות הלמידה ההתנסותית (ראו למשל  Kolb, 1971) המניחה כי למידה טובה צומחת מהתנסות בסיטואציות אותנטיות הלקוחות מחיי היומיום של הלומדים. החידוש בשיטת הוראה זו הוא במענה האופטימלי שהיא נותנת לצורך לימוד מיומנויות הוראתיות-חינוכיות מורכבות בהקשר אקדמי. יש בה פשרה מוצלחת ויישומית בין למידה התנסותית "טהורה" לבין למידה באמצעות סימולציות ומשחקי תפקידים (Shapira-Lishchinsky, 2013). בשונה ממשחק תפקידים, הסרט הוא מדיום המאפשר צפייה מסוג אחר: הריחוק הפיזי מן הדמויות המשחקות מאפשר התבוננות אנליטית, אינטגרטיבית ומעריכה.

כהשלמה של המהלך ההוראתי ניתן לצלם שיחה 'טובה' שיערכו שני משתתפים באמצעות הטלפון האישי ולהקרין את הסרטון לכלל המשתתפים כדי לבחון יחד באיזו מדיה 'תוקנה' השיחה המקורית שהוצגה. בנוסף לנאמר לעיל, מדגימה השיטה את היעילות של עבודה באמצעות סרטונים שבוימו במיוחד לצורך הוראת מיומנויות ספציפיות בתהליך של הכשרת מורים. בסדנה יוצג הסרטון הנזכר למעלה וכן תהליך הלמידה כולו.

 

מילות מפתח: וידאו, סרטונים, למידה התנסותית, שיחה אישית, ריאיון מסייע, חינוך בלתי פורמלי, סימולציות בהוראה

 

מראי מקום

גפן ע', ושקד ד' (2013). סנדוויץ', באגט או פיתה? שינוי התפיסה המסורתית של שיחות משוב והערכה. משאבי אנוש, 302, 18-10.

 

Kolb, D.A. (1971). Individual learning styles and the learning process. Working Paper #535-71, Sloan School of Management, MIT.

Shapira-Lishchinsky, O. (2013). Team-based simulations: Learning ethical conduct in teacher trainee programs. Teaching and Teacher Education, 33, 1-12.

 

Footer Mobile