אזכור ביבליוגרפי בגוף העבודה

ציטוט ישיר נעשה כאשר רוצים להביא הגדרה מדוייקת או כאשר הניסוח המקורי הוא בעל משמעות. בכל ציטוט יש לציין את פרטי המקור: מחבר, שנה, עמוד/ים.

פחות מ-40 מילים

... מקלוהן (2003) כתב "לפעמים אנחנו עדיין ממופתעים קצת כשאנו נזכרים שמכל בחינה מעשית, המדיום הוא המסר" (עמ' 13).
אם נבחן את המצב "מסתבר שיש גם היום מי שהסיפור וגיבורו מהלכים עליו קסמים" (גולני,
2002, עמ' 63).

"يعتبر محمد نفاع, الى جانب محمد علي طه وزكي درويش, الممثلين الحقيقيين للقصة القصيرة في البلاد".
(حسين,2011 , ص 381)

"This problem is even more serious in the e-learning environment because instructors

… are likely to succumb to the convenience of using automatically scored question types."  (Govindasamy, 2002, pp. 294-295).

עמוד אחד באנגלית p, מספר עמודים pp
ציטוט ארוך(יותר מ-40 מילים) יבוא בפסקה נפרדת מוזחת פנימה. אין צורך במרכאות. לאחר הציטוט תבוא נקודה ולאחריה בסוגריים פרטי האזכור.
בהקשר זה, ומתוך ראיה פילוסופית האופיינית לו אומר המחבר:
ההיגיון הנעוץ בהרחבת מועד הידיעה הוא שתנאי הידיעה בהגנת הסתכנות מרצון הוא בסיס לגיבוש רצון חופשי לגבי לקיחת הסיכון .גיבושו של רצון אמיתי מותנה בידיעת העובדות הרלוונטיות לרצון – העובדות המקימות את הסיכון. כך, העובדה שאני מבחין באבן המושלכת לעברי אינה בגדר ידיעה מספקת לשם גיבוש הגנת ההסתכנות מרצון כלפי עוולת התקיפה. (שנור,,2000, עמ' 33)
 
 
يذكر الكاتب في بحثه حول موضوع القراءة:
 
ان القراءة عملية عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها عن طريق عينية. وتتطلب هذه الرموز فهم المعاني، مما يجعل العمليات النفسية المرتبطة الداخلية لما هو مكتوب، والعمليات التي تستلزم تدخل شخصية الانسان بالقراءة معقدة الى درجة كبيرة. والقراءة بهذا المفهوم تشمل الاستجابات بكل جوانبها بغية المقروء. (ابو مغلي،2000،ص 28)
 
 

The author of the article notes the change in radical transformation of consciousness:

The notion that we are at the beginning of an age of radical transformation of consciousness is also central to the doctrines of Michael Laitman, the leader of Bnei Baruch, who, similar to Berg, offers a New Age type of interpretation to the Kabbalah of Yehuda Ashlag. Laitman, who does not use explicit New Age terms such as “the  Age of Aquarius”, declares that a “conscious ascent of the souls” began at the end of the twentieth century. (Huss, 2007)

  •  בגוף העבודה יש לציין את שם המחבר ואת השנה בה פורסם החיבור  
  •  כאשר שם המחבר נכתב בגוף העבודה, יש להוסיף רק את השנה בסוגריים  

 
לדוגמה : במחקרו מוכיח כהן (2019) כי ....  

             اثبت سعد (2000)  بدراسته بان.....

Peter Shoin (2013) argues that … 

בגוף העבודה כותבים את שם המשפחה של המחבר בתעתיק עברי, ולאחר מכן בסוגריים באנגלית את שם המשפחה ואת השנה 

לדוגמה: לפי בלק  (Black, 2008)  

כאשר יש שני מחברים יש לציין את שמות שני המחברים ואת השנה בה פורסם     

כאשר שמות המחברים נכתבים בגוף העבודה, יש להוסיף רק את השנה בסוגריים     

לדוגמה : במחקרם מוכיחים ישראלי וכהן (2020) ...

مثال : وجد الباحثان ابو عصبة وابو نصرة ( 2012)

Melamed & Shneider (2011) argue that …

יש לכתוב רק את שם המשפחה של המחבר הראשון ואחריו כותבים את המילה ואחרים בעברית, באנגלית .et al     
 
לדוגמה:  
הניתוח לא הגיע לתוצאות מרשימות (וינוגרד ואחרים, 2012)
במחקר רחב היקף של קונץ ואחרים  ( 2009,.Koontz et al )

 وجد (مرعي وآخرون, 2005)

כאשר הערה מתייחסת  למספר מקורות, יש להזכיר שמות המחברים של כל  אחד מהמקורות  לפי סדר א"ב של הכותב הראשון בכל מקור. בין מקור למקור יש לשים נקודה פסיק (;)    
 
לדוגמה
בדקו את התאמתן של (Block, 2007; Han, 2011; Stromen & Mates, 2004; Vel, 2008חוקרים (  .פעילויות לנוער בספריות ציבוריות
מחקרים רבים מראים  שאפשר לשלב גם את הרפואה האלטרנטיבית (הרב, 2001; ויניפוך, 2002; שלום, 1999)

 מוסיפים את האות הראשונה של השם הפרטי לכל אחד מהם, גם אם פורסמו לא באותה שנה

 בין מקור למקור יש לשים נקודה פסיק; 

לדוגמה:  

בהתייחס לכך, מציעים חוקרים (להב ,1997; קינג, א' ,2007; קינג, מ' ,2012) ...  

(مرعي، س., 2009; مرعي، م.,  2001)

It's now or never (Chong, B., 2002; Chong, L., 2009)

 

במקרה של שמות בעברית ובלועזית  

יירשמו קודם המקורות בעברית ולאחר מכן המקורות באנגלית  

לדוגמה:

(אפרתי, 2005 שמעוני,   1999 ; Johnson & Smith, 2003)

 מספר חיבורים של מחבר יחיד יהיו ערוכים על פי סדר כרונולוגי מהישן לחדש  
 אזכור לחיבור של מחבר יחיד יופיע תמיד ראשון, לפני חיבורים משותפים שלו, גם אם התפרסם אחרון.    
במקרה של שני חיבורים של אותו מחבר באותה שנה יש לסמן באות א ובאנגלית a את החיבור הראשון, ובאות ב באנגלית b את המחבר השני . אבל  אם חיבורים של אותו מחבר התפרסמו בשתי שפות (אחד בעברית השני באנגלית) אין צורך לסמן את הפרסומים    

לדוגמה:
(אפריימוב, 2005; אפריימוב ורפאלי, 1999)

כאשר שם המחבר לא מופיע, יש להשתמש במילים מזהות (לרוב שם הפרסום) ולאחר מכן להוסיף שנת פרסום.   
את המילים המזהות יש להביא במרכאות כפולות.
 
לדוגמה: ("ספר השנה", 2005)
 
"אנונימי" במקום שם המחבר
 כאשר במקום שם המחבר מופיע "אנונימי"  באנגלית Anonymous  כותבים בסוגריים אתה מילה אנונימי, פסיק, והשנה. 
 
(Anonymous, 2003)

כאשר קוראים פרסום בו מופיע ציטוט, ורוצים להתייחס לציטוט זה,  נציין זאת בגוף העבודה כך:  א' כפי שצוטט אצל ב'     
ברשימת המקורות נביא את הפרסום שקראנו בפועל,  כלומר את פרסום ב' בלבד.
    
לדוגמא:
אחר כך הם ריכזו את מאמציהם בהאשמת ישראל בכישלון המשא ומתן  (מושקוביץ, 1997, כפי שמצוטט אצל טל, 2006).
בביבליוגרפיה נכתוב:
טל, א' (2006).הסביבה בישראל : משאבי טבע, משברים, מאבקים ומדיניות -מראשית הציונות ועד המאה ה-21. הקיבוץ המאוחד.

(Rabbitt, 1982, as cited in Lyon et al., 2014)

Lyon, S. W., Quesada-Pineda, H. J., & Crawford, S. D. (2014).Reducing electrical consumption in the forest products industry using lean thinking. BioResources, 9(1), 1373-1386.


Footer Mobile