חזון ומטרות

חזון הספרייה
ספריית אורנים תשמש מרכז פיתוח אקדמי להעצמת הלמידה, ההוראה והמחקר, עבור הסטודנטים והסגל באורנים. הספריה תפעל תוך שאיפה לטיפוח מצוינות בסביבה טכנולוגית מתקדמת, תוך הקפדה על איכות האוסף, מקצועיות השירות וסביבת עבודה נעימה ומזמינה.  

יעדי  הספרייה  
  • הספרייה תסייע בצמיחתם והעצמתם האינטלקטואלית של הסטודנטים, ותתמוך בצרכיהם המקצועיים של אנשי הסגל.
  • הספרייה תשמש מרכז לפיתוח והעצמה אקדמית וחברתית תוך טיפוח אקלים ומיטבי, הקצאת מרחבי למידה שונים לישיבה פורמלית ובלתי פורמלית לסטודנטים ולסגל. הספרייה תוסיף להעשיר את האוסף הקיים על-ידי רכישת ספרים  ומנויים למאגרי מידע דיגיטאליים.  
  • הספרייה תשאף לחדשנות ולמצוינות באשר להטמעת חידושים טכנולוגיים וארגון עדכני של משאבי הספרייה. כמו כן, הספרייה תפעל להטמעת שינויים בשדה ההוראה והמחקר לטובת הסטודנטים והסגל.
  • הספרייה תקיים קשר רציף עם הפקולטות השונות באורנים לשם הדרכת צרכני המידע בשימוש במשאבי הספרייה בדרך מושכלת, הרחבת כישוריהם לאיתור מידע,  להערכת מידע ולשימוש במידע.
  • הספרייה תהווה מוקד תרבות לקהילת אורנים, תיזום ותארח אירועי תרבות שונים,  פנים אל פנים ובאופן מקוון.
  • הספרייה תשקוד על הכשרה מתמדת של צוות הספרייה וטיפוח אנשי מקצוע מומחים, מעורבים ומחויבים לשירותים מתקדמים חדשניים ויעילים, בספרייה עצמה ובאופן מקוון.
  • הספרייה תקיים שיתופי פעולה עם ספריות אקדמיות אחרות,  ותשמור על קשרים עם מוסדות אלה בנושאים כגון השאלה בין ספרייתית, ביוזמות רכש ושיתופי מידע.Footer Mobile