דני מירז

דני מירז - מרכז קמה באורנים  
דני מירז

מנהל תוכן ותכניות ק.מ.ה

dani_m@oranim.ac.il


רקע מקצועי

במהלך השנים עסק בפיתוח חשיבה דרך משחקי חשיבה לשיפור מיומנויות מטה קוגניטיביות עם בתי ספר בחברת אשכולות חשיבה. בקרן רש"י עסק בפדגוגיה  לצמצום פערים, בבתי ספר ובפריפריה החברתית, בעשור האחרון מתמחה בתחום קהילה מנהיגות במסגרתה הנחה וניהל את שדמות- מרכז למנהיגות בקהילה. כיום מנהל תכן ותכניות בק.מ.ה במסגרת התפקיד אחריות על רמתן האקדמית והלימודית של לימודי החוץ, תוך מעקב אחר איכות ההוראה, יצירת מיזמים ומינוף שיתופי הפעולה בין היחידות השונות.


השכלה אקדמית
  • תואר שלישי - חוג לפילוסופיה, אוניברסיטת אלכסנדרו יואן קוזה, יאשי רומניה  
  • תואר שני - פקולטה לחינוך, המגמה לטכנולוגיות בחינוך, אוניברסיטת חיפה
  • תואר ראשון - בחוג לפילוסופיה ובתוכנית הרב תחומית לאומנויות, אוניברסיטת ת"א

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

Meiraz, D. "Can story telling really change the world?" 2018

Social & Behavioral Sciences Future Academy ISSN: 2357-1330

                                                          

Meiraz, D. Dissertation for a PhD thesis: "The role of Playback     

Theater as a tactic instrument, in order to raise social capital and

cohesiveness in a geographical community" Ioan Cuza University

Iasi, 2020.


מירז,ד' ,גרינברג ז' , לורנס-קורן נ', האס, ו' (2020): "הזיקה בין מערכת החינוך החברתי-קהילתי לבין הקהילה היישובית ותחושת שלומותה במרחב הכפרי" – המכון לחקר הקיבוץ. בכתיבה.

2009- היום מרצה במכללת אורנים בחוג לחנוך חברתי קהילתי.
2020- יו"ר דירקטוריון "המושבה"- מיזם קהילתי למרכז צעירים בזיכרון יעקב.

Footer Mobile